In de media | Commercial Caring Farmers

In de media | Commercial Caring Farmers

Caring Farmers, de organisatie die zich inzet voor boeren die natuurinclusieve kringlooplandbouw (willen) bedrijven, heeft een tv-commercial gemaakt om burgers op te roepen zich aan te sluiten bij de kringloopbeweging. Deze commercial is inmiddels meerdere malen op televisie uitgezonden.

BioLogisch Limburg heeft zich ervoor ingezet dat er voor deze commercial ook beelden geschoten zouden worden op een Limburgs biologisch bedrijf. Met succes. Zo is Marcel Jacobs van People’s Farm in Maasbree te zien in de commercial.

De commercial van Caring Farmers heeft twee versies:

U kunt deze video’s ook delen via uw eigen social mediakanalen. Daarmee wordt de oproep van Caring Farmers aan burgers, om zich aan te sluiten bij de kringloopbeweging, nog breder uitgedragen.