Gezocht | Deelnemers GLB-pilot

Gezocht | Deelnemers GLB-pilot

Een brug slaan tussen agrarische productie, vergroening en natuurbeheer. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Groen, productief en levend Limburg’ van Natuurrijk Limburg en Arvalis. Op vijftig tot honderd bedrijven worden zogenaamde ecodiensten uitgevoerd. Diensten die ten goede komen aan milieu, klimaat en biodiversiteit en tegelijkertijd aan het inkomen van de agrarische ondernemer.

Binnen de GLB-pilot wordt samen met de deelnemende ondernemers gekeken of de ecodiensten passen in de bedrijfsvoering, hoe het beheer verloopt en wat een passende vergoeding voor de ecodienst zou kunnen zijn. Het Louis Bolk Instituut zorgt voor het monitoren van de ecodiensten op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit.

Op dit moment worden ondernemers gezocht die vanuit de pilot willen experimenteren met de volgende ecodiensten:

 • Gefaseerd maaibeheer
 • Bouwplan verruiming:
  • Bouwplan verruimen naar 1 op 5 of 1 op 6
  • Rustgewassen zoals luzerne in het bouwplan opnemen
 • Bloemrijke randen/overhoeken:
  • Overhoeken met meerjarig bloemrijk mengsel inzaaien
  • Bufferstroken met meerjarig bloemrijk mengsel inzaaien

Wilt u meer informatie over de GLB-pilot of heeft u interesse in deelnemen? Neem dan contact op met Stan Bruijsten, projectleider bij Arvalis, via 06-83239127 of via SBruijsten@arvalis.nl.