Terugblik | Bezoek CITAVERDE leerlingen aan Biologische tuinderij Peeters-Mertens

Terugblik | Bezoek CITAVERDE leerlingen aan Biologische tuinderij Peeters-Mertens

25 leerlingen van het CITAVERDE College met de studierichting vollegrondsgroenteteelt brachten op woensdag 6 november een bezoek aan Biologische tuinderij Peeters-Mertens in Neer. Dit was de derde keer dat deze groep leerlingen een biologisch groentebedrijf bezocht.

Begeleidend docent Carlo Mutsers benadrukte dat het belangrijk is dat de leerlingen van het veelal op de conventionele landbouw gerichte CITAVERDE College ook kennis maken met de biologische landbouw. De sector draagt positief bij aan het reduceren van de stikstof- en CO2-overschotten. Hierdoor draagt de biologische landbouw bij aan de kringloopgedachte van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Robin Peeters gaf de leerlingen via een videopresentatie uitleg over de tuinderij, het teeltplan en plantenkwekerij Lenders-Peeters. Hij werd hierin bijgestaan door Wim en Ellen Peeters-Mertens. Verder werden gangbare en biologische teelten met elkaar vergeleken. Hieruit bleek dat het biologische teeltplan een verhoging van het gehalte organische stof liet zien ten opzichte van het gangbare teeltplan.

De belangrijkste teelt, de preiteelt, werd verder uitgediept. De leerlingen bezochten onder meer een perceel biologische prei van zes hectare. Daar konden ze met eigen ogen zien dat er ook zonder bespuitingen een goed, gezond gewas kan groeien, mits onder andere de bodem in orde is.

Op het erf werd een toelichting gegeven op de werking van de Treffler wied-eg en de camera-bestuurde Steketee schoffelmachine voor de mechanische onkruidbestrijding. Bovendien was er tijd voor (kritische) vragen, bijvoorbeeld of de biologische landbouw de groeiende wereldbevolking kan voeden.

‘We hopen dat dit een waardevolle studiemiddag was en dat de conventionele gedachtegang weer een stukje naar de biologische gedachtegang is geschoven’, aldus Ellen Peeters-Mertens.