In de spotlight | Leo Verbeek: ‘Verduurzamen kent hoog prijskaartje’

In de spotlight | Leo Verbeek: ‘Verduurzamen kent hoog prijskaartje’

Glastuinbouwbedrijf BioVerbeek in Velden ligt op een steenworp afstand van de Maasduinen. Jarenlang hadden de broers Leo, Fons en Jac Verbeek, die 10 hectare biologische komkommers, tomaten en paprika’s telen, nauwelijks last van de Natura2000-status. Tot de PAS-uitspraak van de Raad van State van vorig jaar.

‘Wij verwarmen ons bedrijf met WKK’s en een gasketel’, zegt Leo Verbeek. ‘Maar overheid, maatschappij en afnemers eisen dat we op termijn fossielvrij gaan telen. We willen investeren in een biomeiler: een installatie waarin champost en andere biomassastromen worden gecomposteerd. Hierbij komt warmte vrij, die wij kunnen inzetten in onze kassen. De compost die overblijft, leveren we aan akkerbouwers. Dit is een hoogwaardige bodemverbeteraar. Naast het verduurzamen van onze energievoorziening helpt de biomeiler dus bij het opwaarderen van reststromen.’

Om de installatie te kunnen realiseren, hebben de ondernemers behalve een milieu- en bouwvergunning nu ook een vergunning nodig op basis van de Wet natuurbescherming. Dit vanwege de ammoniakemissie van de installatie. ‘Wanneer het PAS overeind was gebleven, hadden wij stikstofruimte kunnen overnemen van stoppers. Nu wordt de vrijkomende ruimte aangewend voor natuurdoeleinden’, legt Verbeek uit.

‘Een ondernemer die nog iets wil, moet dat maar zelf regelen. Concreet betekende dit dat wij, om een vergunning te krijgen vanuit de Wet natuurbescherming, zelf stikstofruimte moesten zien te verkrijgen. We zijn niet de enigen. Diverse agrariërs in en rondom de Maasduinen worstelen met dit extern salderen.’

Om het probleem op te lossen, kochten de broers eind vorig jaar een varkensbedrijf inclusief bijbehorende ammoniakrechten aan in de buurt. ‘Op deze manier hebben wij de vergunning veilig kunnen stellen, maar dit vergde een forse investering. Het is zuur dat dit nodig is om verder te kunnen verduurzamen. De installatie zorgt voor een daling van de CO2-uitstoot met 5,4 miljoen kilo per jaar. De stikstofuitstoot loopt met 3.500 kilo terug. We boeken dus veel winst en zijn een echte voorloper op het gebied van duurzaamheid. Maar in feite word je hier in Nederland dus voor gestraft. Dat is niet uit te leggen.’

Desondanks overwogen de broers geen moment om de investering in de biomeiler te cancelen. ‘We willen toch vooruit met ons bedrijf. Daarbij eisen consumenten dat een biologisch product zo duurzaam mogelijk wordt geproduceerd. Maar de prijs die je daarvoor moet betalen, is hoog.’

Lees hier het volledige artikel over agrarisch ondernemen in de omgeving van Natura2000-gebied De Maasduinen, dat enkele weken geleden in Nieuwe Oogst verscheen.