Kennismaking bestuur | Frans Blezer

Kennismaking bestuur | Frans Blezer

Mijn naam is Frans Blezer. Natuurlijk boeren heeft mij altijd aangesproken. In 2014 kwamen Carla en ik voor de keuze te staan om de akkers van (schoon)vader in Simpelveld over te nemen. Ik neem jullie graag mee naar onze belangrijkste keuzemomenten.

Biologisch produceren als boer, het is niet iets waar we vijf jaar geleden intensief stil bij hebben gestaan. We hebben het wel met (schoon)vader besproken en verkend. Als boer deed hij het goed en met respect voor de omgeving. Maar samen aan de slag en dan ook nog biologisch? Nee, dat was een stap te ver.

In 2014 stonden we na zijn overlijden voor de keus; nemen we de akkers in het mooie Simpelveld over en op welke manier?

Vanaf het moment dat Carla en ik bij elkaar zijn – inmiddels ruim 30 jaar – doen we zoveel mogelijk biologisch. Het eten, de kleren, de gebruiksvoorwerpen. Niet alles lukte. Misschien waren we nog te vroeg? Of het was te duur. Maar veel lukte ook wel. Nadat we besloten hadden de gronden over te nemen was de biologische wijze voor ons de enige logische wijze.

Als jonge boer op leeftijd ga je dan hulp zoeken. Gelukkig maakten we in de juiste periode, kennis met John Janssen. John was bezig om de biologische boeren te verenigen. Eerst in Zuid-Limburg, vervolgens in de rest van de provincie. Hij hielp ons graag verder. Hartverwarmend hoe de bioboeren in het netwerk je verder helpen met advies en door van je af te nemen.

Voor ons als kleinere bioboer is het cruciaal om met elkaar aan de slag te gaan en je verenigen. Op deze manier wordt de biologische landbouw in Limburg gehoord én gevraagd. We geven er zelf namelijk de voorkeur aan om producten te telen die regionaal worden afgezet. Door bijvoorbeeld te telen voor een van de bio-veeboeren of samen een product in te zaaien waarvoor grotere volumes noodzakelijk zijn.

We zitten nu nog in de experimenteerperiode en ervaren het als vervelend dat je sommige gewassen in het zuiden niet kunt telen, simpelweg omdat de transportkosten te hoog zijn. Wil je bijvoorbeeld aan de slag met hennepvezel, dan mag je het wegbrengen naar Noord-Nederland. In dit deel van Nederland is samen met de provincies een groots programma opgezet. Een ander voorbeeld is rogge. Helaas dient er dan op zijn minst 35 ton geleverd te worden en dat halen we net niet.

Goed dat we in Limburg begonnen zijn met de projecten korte ketens en circulaire landbouw. Daar verwachten we veel van. Ook samenwerken met organisaties als Natuurrijk Limburg en de stichting IKL-Limburg vinden we positief. Bij IKL vul ik namelijk het andere deel van mijn werk met plezier in.

En natuurlijk, het verenigen van de bioboeren in Limburg: BioLogisch. Door samen te gaan kunnen we van elkaar leren, samenwerken, nieuwe producten ontwikkelen, afzet verbeteren. Een organisatie ontwikkelen en laten groeien die er toe doet! Hier maken wij ons ook sterk voor door actief mee te doen en denken én door lid te worden van deze vereniging.

Jullie toch ook?

Frans Blezer