Terugblik | Oriëntatiecursus biologische vleesveehouderij 4 februari 2019

Terugblik | Oriëntatiecursus biologische vleesveehouderij 4 februari 2019

Op 4 februari vond de tweede bijeenkomst van de oriëntatiecursus biologische vleesveehouderij plaats. We waren te gast bij biologisch vleesveehouder Jim Leers in Schimmert.

De bijeenkomst werd goed bezocht. Op de agenda stonden twee onderwerpen: voer en huisvesting.

Dirk-Jan Vonk deelde zijn kennis over het biologisch voeren van vleesvee. Vervolgens lichtte Jim Leers het huisvesten van biologisch vleesvee verder toe.

Wilt u ook meer weten over het biologisch houden van vleesvee? Kom dan naar de volgende bijeenkomst op 11 maart over afzet en nieuwe verdienmodellen op het Ondernemersplein, Steegstraat 5 in Roermond.

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:

13.15 Ontvangst koffie/thee
13.30 Opening door John Janssen (biologisch vleesveehouder en voorzitter van de Vereniging BioLogisch Limburg)
13.40 Laten leiden door SKAL normen of is jouw eigen motivatie leidend? Door Maurice Dezaire (biologische geitenhouder)
14.15 Natuurboeren met hart voor biodiversiteit. Hoe ziet dit verdienmodel eruit? Door Jos Groothedde
15.15 Samen op zoek naar nieuwe afzetkanalen/verdienmodellen voor u? Wat vindt u belangrijk? Interactief gesprek met de groep onder leiding van Maria van Boxtel en John Janssen.
16.15 Einde middag

Aanmelden voor deze middag is niet noodzakelijk.

Deze oriëntatiecursus is onderdeel van het POP3 project Biologische landbouw op de kaart en wordt mogelijk gemaakt door het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, provincie Limburg en de LLTB.