Nieuw | POP 3 regeling

Nieuw | POP 3 regeling

Van 18 maart tot en met 30 april 2019 (17.00 uur) zijn twee subsidieregelingen van het POP3-programma opengesteld. Het betreft subsidieregeling paragraaf 2A en subsidieregeling paragraaf 2B (onderdeel emissie naar grondwater) ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering agrarische bedrijven’.

Enkele kenmerken van regeling 2A zijn:

 • Het subsidiepercentage bedraagt 40 procent van de subsidiabele kosten;
 • Het te verstrekken subsidiebedrag is maximaal €250.000 per aanvraag en minimaal €20.000;
 • Er is sprake van een tendersysteem, waarbij alle subsidieaanvragen die tijdig zijn binnengekomen gerangschikt worden middels selectiecriteria voor subsidietoekenning.

Enkele kenmerken van regeling 2B zijn:

 • De openstelling is beperkt tot het westelijk deel van het Geuldal (zie afbeelding). De aanvrager moet vijf hectare of meer binnen de begrenzing van het focusgebied hebben liggen en de investering moet ook op vijf hectare of meer binnen de begrenzing worden uitgevoerd;
 • Het subsidiepercentage bedraagt 40 procent van de subsidiabele kosten;
 • Het te verstrekken subsidiebedrag is maximaal €60.000 per aanvraag en minimaal €10.000;
 • Specifiek gaat het in het openstellingsbesluit uitsluitend om investeringen gericht op het reduceren van de emissie van nitraat naar grondwater. Hieronder wordt verstaan:
  • Systemen voor precisielandbouw betreffende plaats-specifieke bemesting of plaats-specifieke opbrengstmeting inclusief GPS/GIS apparatuur;
  • Machines voor niet-kerende grondbewerking. Systemen/werktuigen die gericht zijn op ondiepe bodembewerking en gewasresten oppervlakkig vermengen al dan niet in combinatie met direct zaaien, poten of planten en kunstmest toedienen.
 • Er is sprake van een tendersysteem, waarbij alle subsidieaanvragen die tijdig zijn binnengekomen gerangschikt worden middel selectiecriteria voor subsidietoekenning.

Deze regeling is op onderdelen ook interessant voor biologische boeren. Wilt u hier meer over weten of heeft u hulp nodig bij het aanvragen ervan, neem contact op met Stan Bruijsten via 06-83239127 of stuur een mail naar info@biologischlimburg.nl.