Nieuw project | Hooimelk

Nieuw project | Hooimelk

Een groep Limburgse biologische melkveehouders heeft de wens om met hun melk uit de anonimiteit te komen en een nieuw concept op de markt te zetten. Om deze reden zijn er het afgelopen half jaar stappen gezet om de mogelijkheden voor een hooimelkconcept in Limburg te onderzoeken. Maar wat is hooimelk nu eigenlijk?

Productie van hooimelk is de meest natuurlijke vorm van melkproductie. De melk is afkomstig van koeien die worden gehouden op traditionele, duurzame melkveebedrijven. Het wezenlijke verschil tussen normale melk en hooimelk is dat bij de productie van hooimelk geen gegist voeder wordt gebruikt, zoals van oudsher het geval was in de melkproductie. Het verschil zit dus in de productieomstandigheden. Zo eten de koeien in de zomer vers (kruidenrijk) gras en in de winter hooi. Belangrijkste verschil is dat er geen kuilvoer wordt gebruikt.

Hooimelk is ontstaan in Oostenrijk, waar steeds meer Oostenrijkse melkveehouders ‘heumilch’ produceren. Heumilch is een Europees geregistreerde naam (Regulation (EU) 2016/304), waardoor het moet voldoen aan het ‘heumilchregulativ’ regelgeving. Hierin staat ook een lijst met de ‘toegestane voedermiddelen’ beschreven. Naast het verschil in de productieomstandigheden, zijn er ook voordelen bekend. Zo zorgt het voor een verbeterende diergezondheid, productie van melk met een hoog omega-3 en calciumgehalte en stimuleert het grasland, wat weer positief is voor het stimuleren van biodiversiteit.

Twee belangrijke aspecten om te onderzoeken of een hooimelkconcept in Limburg haalbaar is, zijn de technische aspecten met betrekking tot het drogen van gras en het afzetten in de markt. Bij het thema afzet is samenwerking met het Agro Leisure Park (ALP) gezocht. ALP is geïnteresseerd in deze unieke melkstroom en wil dit graag samen met de biologische melkveehouders oppakken. “Geen anonieme bulkmelk, maar lokaal vervaardigde producten met een goed en traceerbaar eigen verhaal”. Echter, voordat er concrete stappen gezet kunnen worden moet men wachten op het besluit over het bestemmingsplan van ALP, welke over 2 maanden door de gemeenteraad zal worden besproken.