Nieuw project | Korte Ketens

Nieuw project | Korte Ketens

Er is een voedselbeweging gaande. De consument heeft steeds meer aandacht voor de wijze waarop voedsel wordt geproduceerd en de herkomst van het voedsel dat ze koopt. De groep die biologisch en lokaal koopt, is groeiende.

In de supermarkt liggen nog steeds veel producten uit het buitenland. Gelukkig zien we steeds vaker initiatieven die een verkorting van de voedselketen, ook wel korte keten, nastreven. Een keten wordt korter naarmate er minder schakels zijn tussen producent en consument. De korte keten is geen doel op zich; het gaat onder andere om het aantal voedsel kilometers, het inkomen van de boer, kwaliteit (verser) en transparantie en rechtstreeks contact met de consument.

Wat we vaak horen, is: “De consument zegt wel dat hij duurzaam en biologisch wil, maar in de supermarkt koopt hij dan toch het goedkope gangbare (buitenlandse) product”. Het klopt dat de prijs voor veel mensen bepalend is. ‘Het verhaal achter het product’ wint echter aan terrein.  En een verhaal vindt de weg naar de consument sneller wanneer er minder schakels tussen zitten. Vanuit een goed verhaal ontstaat waardering en vaak ook de bereidheid om wèl dat dubbeltje extra te betalen. Dit zorgt ook weer voor meer verbondenheid vanuit de consument met de landbouw.

Omdat deze groep consumenten langzaam groter wordt, groeit ook het marktpotentieel voor deze nieuwe verdienmodellen voor de boer. Er zijn verschillende routes die ingezet kunnen worden om een korte keten te realiseren. Zo hoeft een korte keten niet direct van agrariër naar consument, maar zou er ook geleverd kunnen worden aan een lokale zorginstelling. Enkele korte keten voorbeelden: thuisverkoop, Buurderijen en ’t Verskratje van People’s Farm.

Leandra Schmitz, projectleider bij Arvalis, is gespecialiseerd in duurzame voeding en gaat graag vrijblijvend  in gesprek met ondernemers die de kansen met betrekking tot korte ketens voor hun onderneming verder willen verkennen. Samen met BioLogisch Limburg zet Arvalis al een eerste stap om de mogelijkheden voor deze groep te onderzoeken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leandra Schmitz via lschmitz@arvalis.nl.