Onderwijsproject | Biologisch Limburg en het Citaverde college

Onderwijsproject | Biologisch Limburg en het Citaverde college

Om de biologische sector meer bekendheid te geven, hebben we de afgelopen maanden verschillende gesprekken gevoerd met managers en docenten van het Citaverde college. Gezamenlijk hebben we de volgende doelen geformuleerd:

  • Vergroten van bekendheid van mogelijkheden en de kennis van productie en afzet van biologische landbouwproducten binnen de sector;
  • Meer aandacht bij de consument voor biologische producten door voorlichtingscampagnes;
  • Activiteiten voor zowel producent als consument ter promotie van de biologische landbouw, en dit plaatsen binnen een Euregionale context ( Ned-limburg/ Nord Rhein Westfalen en de Belgisch limburg en de Kempen);
  • Volledige integratie van kennis van biologische landbouw binnen de curricula van de agrarische opleidingen.

In de komende maanden zal er verder aan deze gezamenlijke doelen gewerkt worden. De eerste stappen zijn het samenstellen van een stuurgroep vanuit onze sector en vertegenwoordigers vanuit het Citaverde college en de HAS hogeschool. Daarnaast gaan we de agrarische vakdocenten van het Citaverde college voorlichting geven over biologische landbouw methoden en hen direct betrekken bij de uitvoering van het project.

Wordt vervolgt.