Nieuws | ‘Brussel wil biologische landbouw ruim verdubbelen’

Nieuws | ‘Brussel wil biologische landbouw ruim verdubbelen’

De biologische landbouw in Europa moet zowel in areaal als in productie meer dan worden verdubbeld. Het gebruik van pesticiden dient te worden gehalveerd. Dat staat in plannen die de Europese Commissie vandaag presenteert om de biodiversiteit te verbeteren en de voedselproductie te verduurzamen.

Momenteel is gemiddeld nog geen 10 procent van het Europese landbouwareaal bestemd voor biologische landbouw. In Nederland ligt dat nog lager en schommelt het rond de 5 procent. In de nog vertrouwelijke ontwerpplannen van de Commissie staat dat over 10 jaar gemiddeld 25 procent van de landbouwgrond in de EU in gebruik moet zijn bij biologisch boeren. Landbouwcommissaris Wojciechowski morde afgelopen weken over die 25 procent, maar betrokken Commissieambtenaren verwachten niet dat hij tijdens de Commissievergadering nog zal aandringen op verlaging van dat percentage.

Green Deal

De biodiversiteitstrategie en de plannen voor verduurzaming van de landbouw (Farm to Fork-strategie) maken deel uit van de Green Deal die Commissaris Timmermans eind vorig jaar presenteerde. Verbetering van de biodiversiteit is volgens de Commissie van levensbelang voor de mensheid: schoon water, schone lucht en de voedselproductie (bestuiving) kunnen niet zonder gezond ecosysteem. Ruim 1 miljoen diersoorten worden met uitroeiing bedreigd door vervuiling en klimaatverandering, blijkt uit internationaal onderzoek.

De EU wil voorop lopen om de biodiversiteit te versterken. Vandaar ook het plan om het gebruik van pesticiden te halveren. Europese boeren worden aangemoedigd CO2-zuinig te werken, door met andere gewassen en ploegmethodes meer CO2 in de grond te houden. De landbouwers kunnen op bescherming rekenen tegen de import van voedsel van buiten de EU dat geproduceerd is met in Europa verboden middelen. Een groter deel van de Europese landbouwsubsidies moet naar kleinere boeren; nu profiteren vooral de grootgrondbezitters.

Beschermde natuur

De Commissie stelt verder voor dat in 2030 circa 30 procent van Europa bestaat uit ‘beschermde natuur’. Daarbij gaat het om bossen, parken en watergebieden als de Waddenzee. Nu ligt dat op krap 20 procent. Commissieambtenaren wijzen erop dat het belang van parken in de woonomgeving tijdens de coronapandemie extra duidelijk is geworden.

Om het aantal natuurgebieden uit te breiden, is de aanplant van 3 miljard nieuwe bomen nodig tot 2030. In december dacht de Commissie nog aan 2 miljard extra bomen, maar op basis van de nationale bosplannen meent de Commissie dat 3 miljard bomen haalbaar is. De miljarden extra bomen zuiveren de lucht en slaan CO2 op. Alles bij elkaar gaat het al snel om een bos met de oppervlakte van heel België.

Naast maatregelen voor op het land wil de Commissie ook de zeeën meer beschermen. In 30 procent van het zeeoppervlak zou niet geboord en gegraven mogen worden en minder gevist, nu is dat het geval in 12 procent van de zeeën. De lidstaten en het Europees Parlement zullen de plannen de komende maanden bespreken. De wetsvoorstellen volgen dit en volgend jaar.

Bron: De Volkskrant (18 mei 2020)