Nieuws | Cursus Regeneratieve Landbouw

Nieuws | Cursus Regeneratieve Landbouw

De cursus Regeneratieve Landbouw van Friedrich Wenz en Dietmar Näser is begin dit jaar van start gegaan. Maar liefst drie Zuid-Limburgse ondernemers nemen aan de cursus deel, waaronder Felix Huntjens uit Schin op Geul. Hij deelt graag zijn ervaringen.

Regeneratieve landbouw is een vorm van landbouw waarin de kwaliteit van de bodem wordt gezien als de basis, niet alleen voor de productie van voedsel, maar ook voor opgaven op het gebied van klimaat, landschap, biodiversiteit en water. Regeneratieve landbouw erkent dat een gezonde bodem het uitgangspunt is van een duurzame landbouw en werkt actief om deze te verbeteren.

Bodem is en blijft een actueel onderwerp, ziet ook biologisch melkveehouder en akkerbouwer Felix Huntjens. Door zijn deelname aan de cursus hoopt hij zijn bodem meer in balans te krijgen, om zo een betere opbrengst te genereren. ‘De laatste jaren merkte ik dat er steeds minder van de bodem af kwam. De droogte was een grote boosdoener, maar het kan ook zo zijn dat de gewassen niet diep genoeg wortelen, waardoor bepaalde elementen niet worden opgenomen.’

Met name het vergroten van het aandeel organische stof in de bodem sprak de Zuid-Limburgse ondernemer aan. ‘Als biologische boer maak ik geen gebruik van kunstmest. Daarnaast is mijn landbouwareaal gegroeid, maar het aantal koeien gelijk gebleven. Ik heb dus minder mest per hectare te verdelen, waardoor het nog belangrijker is dat de bodem goed functioneert. Biologische ondernemers hebben nu eenmaal minder middelen om te corrigeren.’

Inmiddels heeft Huntjens al vier (online) theoriedagen en twee praktijkdagen achter de rug. Erg interessant, maar ook heel ingewikkeld, vindt hij. ‘Hoe alles in de bodem met elkaar samenhangt, is een zeer ingewikkeld proces.’ Toch doet de ondernemer een poging om hetgeen hij tot nu toe heeft geleerd, kort en ‘simpel’ samen te vatten: ‘Regeneratieve landbouw is een productiemethode waarbij de natuurlijke hulpbronnen worden versterkt, het revitaliseren van grond – op een natuurlijke manier – wordt gestimuleerd en de bodemkwaliteit wordt verbeterd. Om dat te bereiken, probeer je de biodiversiteit te vergroten om zo vruchtbare grond te creëren en CO2 op te vangen in plaats van uit te stoten.’

Hij vervolgt: ‘Regeneratief boeren wordt daarom ook wel koolstofboeren genoemd. In extreme weersomstandigheden helpt meer koolstofretentie in de organische bodem om meer water vast te houden, wat kan leiden tot meer opbrengst. Dat doe je bijvoorbeeld door het hele jaar door het land groen te houden, beteeld te hebben.’

Dit voorjaar heeft Huntjens al een eerste stap gezet door de mest van zijn koeien te behandelen om de fermentatie te bevorderen. ‘Door koolstof en mestmicroben toe te voegen, komt er minder ammoniak vrij in de stal’, licht hij toe. ‘Als ik dan toch iets wil veranderen, kan ik maar beter meteen de koe bij de horens vatten.’ De biologische ondernemer heeft een gedeelte wel behandeld en een deel niet, zodat hij achteraf goed het effect kan zien.

Huntjens beseft dat het leerproces niet stopt als de cursus is afgelopen. ‘Het zou dan ook mooi zijn om mijn ervaringen te blijven delen met andere ‘koolstofboeren’, agrariërs die deze methode toepassen. In een studieclub bijvoorbeeld’, vult hij aan. Voor mensen die meer willen weten over regeneratieve landbouw heeft hij twee kijktips: de film ‘Kiss the ground’ en op YouTube ‘Minder kosten door een gezonde biologie’.