Nieuws | ‘Een goed verhaal bij het bio-product is essentieel’

Nieuws | ‘Een goed verhaal bij het bio-product is essentieel’

Consumenten kopen steeds vaker biologische producten. Biologische voedingsmiddelen zijn in de beleving van de consument gezonder en duurzamer. Ook de aandacht voor dierenwelzijn en smaak zijn veelgehoorde argumenten voor het kopen van bio-producten. De afzet binnen de Europese markt is in de jaren 2000 tot 2019 gegroeid van 7 miljard naar ongeveer 45 miljard euro. In 2020 groeide deze afzet door corona hard naar een omzet van zo’n 50 tot 55 miljard euro. Als de situatie normaliseert, verwacht Rabobank dat de groeitrend van de afgelopen tien jaar weer opgepakt wordt.

In de hele EU stijgt de vraag naar biologische producten. Ook in Nederland is de omzet van biologische voedingsmiddelen gegroeid. Supermarkten zijn het belangrijkste afzetkanaal voor biologische producten en winnen nog steeds terrein vergeleken met biologische speciaalzaken. In 2019 was het marktaandeel van biologische producten ruim 3 procent van de totale voedingsomzet. In Nederland krijgen biologische voedingsmiddelen veel concurrentie van andere duurzame labels zoals Beter Leven en PlanetProof. In Duitsland was het marktaandeel in 2019 5,7 procent van de totale markt en in koploper Denemarken 11,5 procent. Rabobank verwacht dat deze percentages de komende jaren blijven stijgen. Er liggen vooral kansen voor bedrijfskantines, catering en retailers.

Veel bio-boeren zijn naast de biologische landbouw actief in agrotoerisme en de verkoop van streekproducten, om bij te verdienen. Er zijn dan meerdere inkomstenbronnen op het bedrijf. Deze nevenactiviteiten hebben een positief effect op de belevingswaarde van de term ‘biologisch’ binnen de maatschappij. En dat draagt weer bij aan de stijgende populariteit van biologische producten en een betere dialoog tussen boer en burger. Ook het vermarkten van ecosysteemdiensten kan voor extra inkomsten zorgen. Denk hierbij aan waterbuffering, verhogen biodiversiteit, agrarisch natuurbeheer en koolstofvastlegging.

De Europese Commissie zet in op meer biologisch landbouwareaal, maar het areaal kan alleen verder groeien als er ook markt is voor de producten. De populariteit van biologische producten is na jarenlange groei nu gestagneerd. Agrarische ondernemers die willen omschakelen, zullen eerst goed moeten kijken naar hun afzetmogelijkheden. Omdat er veelal extensiever wordt geboerd, is de kostprijs voor hun producten hoger. De consument moet deze producten met meerwaarde wel kopen. Als bio-boer wil je immers wel beloond worden voor de extra inspanningen op het gebied van duurzaamheid en dierwelzijn. Een goed verhaal bij het bio-product is essentieel.

Bron: Biojournaal (19 april 2021)