Nieuws | Dossier over uitgifte provinciale pachtgronden

Nieuws | Dossier over uitgifte provinciale pachtgronden

De provincie Limburg heeft onlangs de provinciale pachtgronden toebedeeld. Boeren en tuinders die interesse hadden in het pachten van provinciale pachtgronden, konden zich via de website van de provincie Limburg registreren als belangstellende. Ook verschillende leden van BioLogisch Limburg hebben hun belangstelling op deze manier kenbaar gemaakt.

De Vereniging heeft inmiddels van enkele leden een reactie ontvangen. Een ondernemer werd afgewezen met een onduidelijke motivatie, een ander kreeg een toewijzing voor slechts een beperkte pachttermijn. Samen met de LLTB verzamelt BioLogisch Limburg deze signalen en stelt op basis van de ervaringen van Limburgse ondernemers een dossier op. Dit dossier willen de organisaties op korte termijn gaan bespreken met de verantwoordelijke ambtenaren en (nieuwe) gedeputeerde van de provincie Limburg.

Heeft u ook informatie met betrekking tot de provinciale pachtgronden die we in dit dossier kunnen opnemen? Laat het ons dan weten via info@biologischlimburg.com of 06-22563469. Met uw input kunnen we het te bespreken dossier zo compleet mogelijk maken.