Nieuws | Hoe kunt u schade van predatie beperken?

Nieuws | Hoe kunt u schade van predatie beperken?

Biologische bedrijven met vrije uitloop hebben er allemaal mee te maken: predatie, ofwel roofvogels en vossen die kippen roven. Het kost geld en het bemoeilijkt het managen van een koppel. Wat kunt u doen om de schade te beperken? Peter Venhuis en Jos Fransen, bio-pluimveespecialisten van Reudink, geven advies.

Predatie in buitenuitlopen gebeurt op grote schaal. In de praktijk schommelt het volgens Venhuis al gauw tussen 2 tot wel 10 procent per koppel. Hij rekent bij een gemiddelde voerwinst van 15 euro met een derving van 7 tot 8 euro per hen. Op een koppel van 15.000 hennen is dat bij gemiddeld 5 procent extra uitval een kostenpost van circa 5.625 euro. Een gemiddelde schade van 0,40 cent per hen.

Venhuis ziet verschillen in de mate waarin bio-bedrijven worden getroffen. Dat is deels te wijten aan omstandigheden zoals de hoeveelheid bos in de omgeving en actieve jagers. De buizerd en de havik zijn, net als alle fauna in de nieuwe Wet natuurbescherming, beschermde diersoorten. ‘Verjagen of verdrijven is dan de enige optie’, aldus Venhuis. Voor kraaien en vossen geldt een landelijke vrijstelling, waardoor bejaging mogelijk is.

‘Pluimveehouders kunnen zelf ook het nodige doen, zoals zorgen dat alle kippen ’s avonds tijdig binnen zijn en zorgen voor een deugdelijke omheining’, zegt Jos Fransen. Ook afspraken met jagers en doorloop- of duikervallen plaatsen behoren tot de mogelijkheden. Deze kosten zo’n 400 tot 1.000 euro per stuk. De juiste plaatsing is belangrijk voor een goede vangst. Meestal zijn er sporen of achtergebleven kippenveren zichtbaar waar de predatoren langs lopen. Ook kan een jager helpen bij de plaatsing van vallen. Een systeem met automatische melding wordt geadviseerd. Verder staan enkele provincies het gebruik van kunstlicht toe om ’s nachts vossen te bestrijden. Plaatselijke jagers zijn via hun wildbeheereenheid daartoe gemachtigd.

Managen van de uitloop

De inrichting van de uitloop kan de predatie door roofvogels eveneens voorkomen. Beschutting onder struiken en planten en onder schuilhutten geeft de kippen de kans om bij een aanval te schuilen. Het zaaien van hoekjes mais is ook een optie. Hoge bomen daarentegen geven juist de roofvogels een gelegenheid die tot uitkijkpost te verkiezen.

‘Het opstellen van zogenaamde vogelvliegers, draaiende gekleurde bollen en verplaatsbare vogelverschrikkers of poppen kunnen de roofvogels afschrikken. Door regelmatig af te wisselen, kan gewenning aan het afschrikmiddel worden voorkomen’, adviseert Fransen.

Managen van een koppel

Naast de directe economische schade hebben pluimveehouders met nog een nadelig effect van predatie te maken: het managen van het koppel. Als niet bekend is hoeveel kippen ontbreken, is het niet mogelijk om nauwkeurig op de werkelijke behoefte te voeren. Het lastige is dat pas achteraf via de slachterij de werkelijke cijfers bekend zijn.

Venhuis heeft een tip: corrigeer wekelijks de koppelgrootte voor predatie op basis van de bekende uitval bij eerdere koppels. Verder zegt de toestand van het huidige koppel ook al veel. Als de kippen gezond zijn en de eierproductie op niveau, dan is op basis van normen de predatie-uitval redelijk nauwkeurig te bepalen, wat beter is als geen correctie ingeven.

Het management systeem Lay-Insight biedt sinds kort de mogelijkheid om predatie door roofdieren apart in te geven. De totale uitval van het koppel wordt uitgesplitst in twee categorieën. Hierdoor is het gemakkelijk om na het afleveren van het koppel het tekort aan hennen achteraf te corrigeren. De cijfers worden meer betrouwbaar en het koppel is met juiste technische waarden beter te evalueren.

Om meer inzicht en gevoel bij het onderwerp te krijgen, adviseert Venhuis tot slot eens op een avond met een nachtkijker de buitenuitloop te controleren wat er allemaal rondloopt. Dat kan ook structureel met camera’s met infrarood.

Schade melden biedt uitkomst

In Nederland is er de mogelijkheid om schade door predatie te melden in het Schade Registratie Systeem. Dit zorgt ervoor dat de overheid en de provincie de schade goed in beeld hebben. Een goede, cijfermatige onderbouwing draagt hiertoe bij. Meer inzicht zorgt ervoor dat er maatregelen worden genomen of ontheffingen van de jacht worden ontleend om predatie tegen te gaan. Zowel grondgebruikers als jagers kunnen schade melden en een claim aanleggen. Meer informatie hierover vindt u via de volgende link.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met uw specialist of met de klantenservice van Reudink.

Bron: Reudink (16 maart 2021)