Nieuws | Lamberdina’s Hoeve neemt preventieve maatregelen tegen vogelgriep in België

Nieuws | Lamberdina’s Hoeve neemt preventieve maatregelen tegen vogelgriep in België

In België zijn meerdere besmettingen met de niet bestrijdingsplichtige laagpathogene vogelgriep vastgesteld. Hoewel in Nederland nog geen gevallen van besmetting bekend zijn, neemt Eric Thielen, eigenaar van Lamberdina’s Hoeve, geen enkel risico. Hij besloot tot het nemen van preventieve maatregelen.

Op een toenemend aantal pluimveebedrijven in de grenszone met Oost- en West-Vlaanderen is het niet bestrijdingsplichtige laagpathogene vogelgriep (LPAI) van het type H3N1 vastgesteld. Omdat het een niet bestrijdingsplichtige vogelgriep betreft, treft de Belgische overheid geen maatregelen. Pluimveehouders en hun ketenpartners nemen dan ook hun eigen verantwoordelijkheid bij de bestrijding van de bedrijfsziekte.

In Nederland zijn tot nu toe geen signalen bekend over problemen ten gevolge van H3N1 LPAI. Toch nam Eric Thielen van Lamberdina’s Hoeve, biologisch pluimveebedrijf in Castenray, het besluit om preventieve maatregelen te treffen en daarmee het risico van besmetting zoveel mogelijk uit te sluiten. Het geluk en welzijn van de kippen en de voedselveiligheid van het product staan hierbij voorop.

Lamberdina’s Hoeve had een officiële opening en open dag gepland in het weekend van 24 en 25 mei. Als gevolg van het besluit gaat dit helaas niet door. ‘Wij concentreren ons nu primair op veiligheid, milieu, hygiëne en kwaliteit’, zegt Thielen. ‘Dat vormt immers de basis voor een gezonde en veilige leefomgeving voor dier en mens.’ Aan de officiële opening van het pluimveebedrijf wordt op een later en geschikter moment aandacht besteed.