Nieuws | Minister Schouten bespreekt biologisch trendrapport en 10-puntenplan

Nieuws | Minister Schouten bespreekt biologisch trendrapport en 10-puntenplan

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ontving op woensdag 23 september het jaarlijkse trendrapport van de biologische sector, inclusief tien punten die er voor moeten zorgen dat biologisch Nederland mee kan groeien in de EU-ambitie van gemiddeld 25 procent biologisch landbouwareaal in 2030.

Uit het jaarlijkse rapport blijkt dat het landelijk landbouwareaal (3,8 procent) en het biologisch marktaandeel in supermarkt (3,2 procent) nauwelijks zijn gegroeid. Dat forse groei in Nederland wel haalbaar is, bewijst Flevoland. De provincie groeide het afgelopen jaar naar 12,7 procent biologisch areaal, bijna 10 procent boven het landelijk gemiddelde.

Een belangrijke reden voor de groei en het hoge aandeel is de infrastructuur in Flevoland. Er zijn veel boeren, waardoor er ook veel kennis, een groot netwerk en machines beschikbaar zijn. Daarnaast investeert Flevoland in de ontwikkeling van de biologische sector, zoals proeven met strokenteelt en de teelt van robuuste aardappels.

Hoe die groei landelijk gerealiseerd kan worden, is beschreven in het 10-puntenplan, opgesteld door de sector en gericht op een evenwichtige groei aan zowel vraag- als aanbodkant. Zo draagt de inzet van publiekscampagnes en geen btw op biologische voeding bij aan het stimuleren van de consumentenvraag. Daarnaast moet de introductie van een ‘Bio-check’ er voor zorgen dat nieuwe wetgeving de verdere groei van biologische landbouw niet in de weg staat en de sector wil dat er wordt nagedacht over mogelijkheden om de financiële risico’s tijdens de ‘omschakelperiode’ naar biologisch te verlagen.

‘Nu is de tijd. Er zijn genoeg mogelijkheden voor biologisch om te groeien. Bovendien gaat biologisch naadloos samen met de kringlooplandbouwvisie van minister Schouten. Namens de sector spreek ik de wens naar de minister uit om gebruik te maken van onze adviezen in het bepalen van haar beleid’, aldus Michaël Wilde, directeur Bionext.

Het 10-puntenplan is opgenomen in het Bionext Trendrapport 2019 dat op 23 september werd gepubliceerd en aan de minister werd overhandigd. Daarnaast heeft de Financiële Telegraaf Wilde geïnterviewd over het 10-puntenplan en het btw-vraagstuk rondom biologisch. Het interview is hier te lezen.

Bron: Bionext (23 september 2020)