Nieuws | Regeling ondiep ploegen in het voorjaar aangepast

Nieuws | Regeling ondiep ploegen in het voorjaar aangepast

De regeling voor ondiep ploegen in het voorjaar is aangepast. De voorwaarde om in Zuid-Limburg 10 kuub waterberging per hectare te realiseren bij ondiep ploegen, is met ingang van 2020 geschrapt. Dit op verzoek van de LLTB en Vereniging Biologisch Limburg.

Ondiep ploegen betekent ploegen tot een diepte van maximaal 12 centimeter in het voorjaar in een cyclus met niet-kerende grondbewerking. BioLogisch Limburg is blij met deze aanpassing. Bert Merx, bestuurslid van de LLTB-regio Zuid-Limburg, sluit zich hierbij aan.

‘We hebben behoefte aan een werkbare manier om zonder chemische middelen in het voorjaar groenbemesters onder te werken, waarbij de grond zwart wordt weggelegd’, zegt de regiobestuurder. ‘Bij de aanpassing van de regeling hebben we nauw samengewerkt met provincie Limburg en Waterschap Limburg. Gezamenlijk hebben we aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd om de regeling voor ondiep ploegen aan te passen.’

Meldpunt

Ook bij de controle op de regeling werken het waterschap, de provincie en de LLTB samen. De provincie en het waterschap controleren in het veld of het ondiep ploegen goed is uitgevoerd. De LLTB richt het meldpunt in waar agrariërs die ondiep gaan ploegen zich moeten melden.

De melding moet voor 1 februari gebeuren. Het meldingsformulier is hier te downloaden. Vul het formulier in en stuur het, inclusief topografische kaart waarop het perceel of de percelen zijn ingetekend, per mail naar info@lltb.nl of per post naar de LLTB, t.a.v. ondiep ploegen, postbus 960, 6040 AZ Roermond. 

Voor vragen kunt u terecht bij de LLTB-infolijn. Deze is op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur telefonisch en via WhatsApp te bereiken via (06) 83776001.