Nieuws | Skal publiceert tarieven 2021

Nieuws | Skal publiceert tarieven 2021

Per 2021 werkt Skal met een nieuwe tariefstructuur op basis van doelgroepen. Voor elke doelgroep gelden aparte tarieven. Per 2021 kent Skal de volgende drie doelgroepen: verkooppunten (kortweg B2C), normaal risico bedrijven en hoog risico bedrijven.

Voor bestaande gecertificeerde bio-bedrijven zijn in 2021 dus twee toezichtarrangementen mogelijk: hoog of normaal risico. Het toezichtarrangement hoog geldt voor de 10 procent gecertificeerde biologische bedrijven, waarbij de impact op de betrouwbaarheid van biologische producten als een hoog risico wordt ingeschat. De bedrijven met het hoogste risico krijgen in 2021 een tweede inspectie en betalen hogere jaarlijkse bijdragen. Lees meer over de achtergronden van het risicomodel.

Door het uitstel van het in werking treden van de nieuwe bio-verordening naar 2022 is de introductie van de doelgroep ‘Laag risico bedrijven’ met een jaar uitgesteld. Om die reden kunnen kleine 100 procent bio-bedrijven nog een beroep blijven doen op het tarief ‘klein bio’. Bedrijven in de doelgroep ‘Laag risico’ krijgen vanaf 2022 om het jaar een inspectie en betalen lagere bijdragen.

Nieuwe opbouw tarieven

Tot 2021 was alleen sprake van een jaarlijkse bijdrage. Met ingang van 2021 is dit verdeeld in drie bijdragen: een jaarlijkse bijdrage, een certificatiebijdrage en een toezichtbijdrage. De hoogte van deze bijdragen is afhankelijk van de doelgroep. Door de indeling in doelgroepen met bijbehorende toezichtarrangementen kunnen kosten van de verschillende activiteiten per doelgroep beter worden verdeeld over de gecertificeerde bedrijven. Verder is vanaf 2021 het starttarief dat bij de uitvoering van inspecties werd berekend, verdwenen. Het starttarief maakt nu onderdeel uit van de certificatiebijdrage. Via de nieuwe tariefstructuur kan Skal duidelijker maken wat de verschillende activiteiten kosten.

Wordt Skal duurder?

Voor 90 procent van de bedrijven wordt Skal niet duurder in 2021. De 10 procent hoog-risicobedrijven zullen wel te maken krijgen met een tariefstijging (dit gaat om ongeveer 330 bedrijven die in 2020 nog niet in de doelgroep ‘hoog risico’ waren ingedeeld). Veel van de hoog-risicobedrijven zullen importeurs zijn die hoog-risicoproducten importeren en waar vaak ook wettelijk verplichte monsternames voor gelden vanuit de door Europa opgelegde Guidelines. Die verplichte monsternames uit de Guidelines worden in 2021 goedkoper, omdat Skal met een staffel gaat werken voor de tweede monstername uit dezelfde zending. Daardoor dalen die kosten naar verwachting met 10 tot 15 procent.

Een andere wijziging met impact op de kosten is dat het aanvragen van een ontheffing voor het onthoornen van dieren voor veehouders vanaf 2021 op dierniveau plaatsvindt, waardoor veehouders meer kosten zullen krijgen voor het aanvragen van deze ontheffing. Het is overigens mogelijk om in één aanvraag voor meerdere dieren ontheffing aan te vragen, om de kosten te beperken.

Klik hier om het nieuwe tarievenblad te bekijken. Meer informatie is te vinden op de website van Skal.

Bron: Biojournaal (5 januari 2021)