Nieuws | Voedselbossen

Nieuws | Voedselbossen

Een voedselbos is een door mensen ontworpen ecosysteem, naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, waarbij voedsel wordt geproduceerd. Het bos heeft een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen als voedsel dienen. Het voedselbos bestaat uit een kruinlaag van hogere bomen en minimaal drie vegetatielagen van lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en/of klimplanten.

Een voedselbos benut de ecologische principes van een natuurlijk bos. Het functioneert zonder externe invloeden als gewasbeschermingsmiddelen, mest en grondbewerking. Zo ontstaat een natuurlijke kringloop, waardoor:

  • Een rijk bosbodemleven ontstaat;
  • Koolstofbinding in de beplanting ontstaat;
  • Er minder/geen hittestress is;
  • De diversiteit groter wordt en er minder kans is op ziekten en plagen.

Het bos heeft een robuuste omvang nodig om goed te functioneren. Ook is er specifieke kennis nodig om een voedselbos aan te leggen.

Voedselbossen en agrarische bedrijven

Er zijn steeds meer initiatieven om voedselbossen aan te leggen. In Limburg zijn al diverse voedselbossen aangelegd, vaak vanuit een maatschappelijk oogpunt. Maar een voedselbos kan ook een aanvulling of aanwinst zijn in een agrarische bedrijfsvoering. In het Noord-Brabantse Schijndel is bijvoorbeeld recent een voedselbos van 20 hectare aangeplant. Dit voedselbos is in rijen geplant om zo de productie en de oogst op een efficiënte manier te kunnen uitvoeren.

In de agrarische bedrijfsvoering zijn opbrengsten natuurlijk een belangrijk aspect om de afweging te maken om al dan niet een voedselbos te starten. Graag horen we van u of dit onderwerp uw interesse wekt en of u graag meer zou willen weten over voedselbossen en wat deze kunnen bijdragen aan uw bedrijfsvoering. Laat het ons weten door een mail te sturen naar info@biologischlimburg.com.