Terugblik | Bijeenkomst Limburgse kruidenmelk

Terugblik | Bijeenkomst Limburgse kruidenmelk

Een groep biologische melkveehouders uit Limburg is vorig jaar gestart met een traject waarbij ze werken aan een eigen zuivelconcept. Met dit traject willen de melkveehouders hun melk uit de anonimiteit halen, waardoor consumenten zich kunnen binden met de regio door middel van een product. Afgelopen donderdag kwam de groep bij elkaar om de laatste ontwikkelingen te bespreken en nieuwe ideeën voor hun zogenaamde Limburgse kruidenmelk op te doen.

Te gast bij deze bijeenkomst waren ervaringsdeskundigen Niek Nielen en Marco Besselink. Beide heren hebben jarenlang gewerkt in de zuivelindustrie en zijn nu nog steeds veel bezig met het vermarkten van zuivelconcepten. Nielen gaf een toelichting op verschillende melk- en kaasinitiatieven waar hij in het verleden bij betrokken is geweest. Besselink is voornamelijk actief in de verkoop van kaas en kent de markt dan ook erg goed. De melkveehouders kregen vele voorbeelden aangereikt, waaruit ze ideeën en inspiratie konden opdoen voor hun eigen concept.

Vooral de mobiele kaasmakerij, waarbij Besselink betrokken is, was een interessant concept voor de melkveehouders. Aan dit aspect wil de groep in een vervolgbijeenkomst meer aandacht besteden. Verder gaat een klein groepje binnenkort in gesprek met ‘de markt’ en potentiële afnemers om hun conceptideeën te toetsen.

Het traject om een nieuw concept melk op de Limburgse markt te brengen, loopt sinds voorjaar 2018. De melkveehouders werkten in eerste instantie met de naam ‘hooimelk’. Maar ze zijn ook verder gaan kijken naar andere mogelijkheden en hebben het concept verbreed. Lees meer over hooimelk in dit artikel dat eerder op de website van BioLogisch Limburg werd gedeeld.