Nieuws | Wereldwijd zet groei biologisch door

Nieuws | Wereldwijd zet groei biologisch door

De positieve trend in de biologische sector van de afgelopen jaren zet door. Wereldwijd blijven het biologische areaal en de afzet groeien. Dat blijkt uit de laatste editie van het statistisch jaarboek ‘The World of Organic Agriculture’, dat de cijfers van 2019 verzamelt over biologische landbouw van 3,1 miljoen biologische boeren en tuinders in 187 landen.

De wereldmarkt voor biologische producten bedroeg in 2019 ruim 106 miljard euro. De grootste markten zijn de Verenigde Staten (VS), gevolgd door Duitsland en Frankrijk. In 2019 gaven de Denen en de Zwitsers het meeste uit aan biologisch voedsel. Denemarken had het hoogste biologische marktaandeel (12,1 procent). In Frankrijk groeide de biologische markt het hardst met 13,4 procent naar 11,3 miljard euro. De grootste afzetmarkt is de VS met een totale biologische omzet van 44,7 miljard euro.

Eind 2019 was de helft van de 72,3 miljoen hectare landbouwgrond in Australië biologisch. Een groei van 1,6 procent ten opzichte van 2018. Volgens het rapport is Australië het land met het grootste biologische landbouwareaal, gevolgd door Argentinië en Spanje.

De helft van het wereldwijde biologische landbouwareaal ligt in Oceanië (36 miljoen hectare), gevolgd door Europa (16,5 miljoen hectare) en Latijns-Amerika (8,3 miljoen hectare). Het areaal groeide op alle continenten behalve in Azië (voornamelijk door een daling van het biologische areaal in China) en Oceanië.

Bron: Nieuwe Oogst (19 februari 2021)