Nieuws | Europees biologisch areaal stijgt met 900.000 hectare

Nieuws | Europees biologisch areaal stijgt met 900.000 hectare

In 2019 groeide de Europese biologische sector aanzienlijk, zowel in areaal, aantal producenten en marktaandeel. De nieuwste cijfers over de biologische sector in Europa werden voorgesteld tijdens de digitale variant van Biofach, de internationale biologische beurs. ‘In 2019 was zo’n 8,1 procent van het Europese landbouwareaal biologisch’, klinkt het.

De biologische landbouw groeide in 2019 in heel Europa met 900.000 hectare. ‘Dat is minder dan in 2018, maar nog altijd meer dan in het begin van de jaren ‘10 van de 21e eeuw’, zegt Helga Willer, verantwoordelijk voor de dataverzameling bij FiBL, het Forschungsinstitut für biologischen Landbau. ‘Het biologische areaal zal de komende jaren echter verder moeten groeien om de doelstelling van de Europese Commissie te halen: 25 procent bio-areaal in 2030.’

In Europa was in 2019 16,5 miljoen hectare landbouwgrond biologisch, waarvan 14,6 miljoen hectare in de Europese Unie. Met bijna 2,4 miljoen hectare is Spanje nog steeds het land met het grootste biologische areaal in Europa, gevolgd door Frankrijk (2,2 miljoen hectare) en Italië (2,0 miljoen hectare).

In 2019 nam het biologische landbouwareaal toe met ruim 0,9 miljoen hectare in Europa en met ruim 0,8 miljoen hectare in de Europese Unie, wat volgens het FiBL neerkomt op een toename van elk 5,9 procent. Nog een leuk weetje: procentueel gezien heeft het kleine Liechtenstein de meeste biologische landbouw, daar is maar liefst 41 procent biologisch gecertificeerd. Gevolgd door Oostenrijk, met 26 procent bio-landbouw.

45 miljard euro omzet

Ook de biologische markt in Europa blijft groeien. In 2019 steeg deze met nog eens acht procent tot 45 miljard euro. Van de belangrijkste markten werd de hoogste groei waargenomen in Frankrijk (13,4 procent). In het decennium 2010-2019 is de waarde van de Europese markt en die van de Europese Unie meer dan verdubbeld.

In Europa gaven consumenten jaarlijks 56 euro uit aan biologische voeding per persoon. In de Europese Unie is dat 84 euro per persoon per jaar. ‘Per hoofd van de bevolking zijn de consumentenuitgaven aan biologische voeding in de afgelopen tien jaar verdubbeld’, aldus de FiBL. ‘In 2019 gaven Deense en Zwitserse consumenten het meeste geld uit aan biologische voeding, respectievelijk 344 euro en 338 euro per hoofd van de bevolking.’

Wereldwijd zijn de Europese landen goed voor de hoogste aandelen van de verkoop van biologische voedingsmiddelen als percentage van hun respectievelijke voedselmarkten. Denemarken heeft met 12,1 procent in 2019 wereldwijd het hoogste aandeel in de verkoop van biologische levensmiddelen, gevolgd door Zwitserland met een aandeel van 10,4 procent en Oostenrijk met 9,3 procent.

‘We kijken nu al uit naar de marktgegevens voor 2020’, reageert Diana Schaak, marktanalyst bij AMI. ‘Vorig jaar vertoonde de biologische markt in veel landen een versnelde groei als gevolg van de pandemie. Als deze trend aanhoudt, moeten productie en verwerking gelijke tred houden. De Farm-to-Fork-strategie van de Europese Unie kan deze ontwikkeling ondersteunen met passende maatregelen.’

Aantal biologische producenten zit in de lift

Europa telt bijna 430.000 biologische producenten, waarvan 343.000 in de Europese Unie. De grootste aantallen waren te vinden in Turkije (bijna 74.545) en Italië (70.561). ‘Het aantal producenten groeide in Europa met 2,8 procent en in de Europese Unie met 5,0 procent’, laat het FiBL nog weten. ‘Deze gegevens tonen aan dat de Europese biologische markt het potentieel heeft om de doelstelling van 25 procent biologische grond tegen 2030 te bereiken’, zegt Eduardo Cuoco, directeur bij IFOAM Organics Europe.

‘Om dit doel te bereiken, heeft de biologische sector politieke steun nodig op alle niveaus. Dit omvat een goed regelgevingskader, adequate steun in het kader van het GLB – met duidelijke steun voor biologisch in de nationale strategische actieplannen – en een krachtig Europees actieplan voor bio met concrete acties ter ondersteuning van de omschakeling, de marktontwikkeling en de capaciteitsopbouw van de Europese biologische sector. Wij zullen nauw samenwerken met alle belanghebbenden om instrumenten te ontwikkelen waarmee de groei van de biologische sector kan worden gemeten en ondersteund.’

Bron: Vilt (18 februari 2021)