Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE-regeling)

Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE-regeling)

Voor agrarische ondernemers die willen door ontwikkelen op het gebied van ondernemerschap, samenwerking, bedrijfsovername en hun verdienmodel onder de loep willen nemen of willen investeren in duurzame landbouw, is er een nieuwe openstelling van de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE). Vanaf 4 april kunt u opnieuw aanspraak maken op een kennisvoucher ter waarde van 1.500 euro. ZLTO kan helpen bij het aanvragen en het behandelen en opvolgen van uw vraagstukken.

Agrarische ondernemers kunnen vanaf 4 april 2022 een adviesvoucher aanvragen voor het behandelen van vraagstukken op het gebied van:

  • Ontwikkeling van vaardigheden van medewerkers op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en duurzame ontwikkeling van het bedrijf.
  • Stimuleren samenwerking tussen landbouwbedrijven, producentenorganisaties of telersverenigingen. Om de positie van het landbouwbedrijf te versterken of het starten.
  • Versterken van het toekomstperspectief en het inkomen van agrarisch ondernemers (het verdienmodel van de onderneming centraal).
  • Overnemen of beëindigen van de agrarische onderneming.
  • Ammoniak reductie, teeltsystemen, natuur inclusieve landbouw en precisielandbouw.

Voorwaarden

  • Advies over een van bovenstaande onderwerpen.
  • Per kalenderjaar krijg je één keer een voucher voor advies.
  • De adviesvoucher is  maximaal 1.500 euro waard.
  • De voucher is een jaar geldig.
  • Advies door een erkend bedrijfsadviseur.

Aanmelden

De adviseurs die jouw vragen behandelen zijn via het verplichte BAS-register gecertificeerd. In de eerdere rondes van de openstelling zijn de kennisvouchers verdeeld op basis van loting. De adviseurs zullen jouw aanvraag dan ook direct op 4 april indienen.

LEES HIER MEER OVER DEZE SUBSIDIE