Terugblik | Demonstratie ondiep ploegen

Terugblik | Demonstratie ondiep ploegen

Enkele tientallen ondernemers waren aanwezig bij de demonstratie voor ondiep ploegen bij Proefboerderij Wijnandsrade. Brigitte Kroonen-Backbier van WUR | Open Teelten liet zien hoe het ploegwerk van drie ecoploegen (Kramer, Ovlac en Rumptstad) en een traditionele ploeg (conventionele Steeno) moet worden beoordeeld.

Hoewel niet-kerende grondbewerking in Zuid-Limburg leidend is, is ondiep ploegen (tot 12 centimeter) gevolgd door een niet-kerende bewerking onder voorwaarden toegestaan. Naast de ploegdemonstratie bekeken BioLogisch Limburg en de LLTB samen met handhavers op welke wijze agrariërs de ploegdiepte zelf met een prikstok kunnen controleren.