Terugblik | European Organic Congres 2020

Terugblik | European Organic Congres 2020

De maand juli werd afgetrapt met het European Organic Congres. Vanwege corona werd het jaarlijkse congres, georganiseerd door IFOAM Organics Europe en BÖLW (de Duitse Bionext), dit jaar gehouden in de vorm van digitale debatten, pecha kucha sessies en webinars. Mensen uit de Europese biologische sector kwamen online samen om onder het thema ‘Organic in action’ te spreken over onderwerpen als het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de Farm-to-Fork strategie.

Vooraanstaande sprekers vanuit de belangrijkste drie Europese organen – het Parlement, de Commissie en de Raad – hebben tijdens het congres laten weten dat zij het biologische voedselsysteem als deel van de oplossing zien voor de uitdagingen op het gebied van biodiversiteit en klimaat. Ook pleiten zij dat de biologische landbouw onze voedselsystemen robuuster en duurzamer maakt.

Het doel van de Farm-to-Fork en Biodiversiteitsstrategie is om in 2030 een biologisch areaal van 25 procent te bereiken. Om deze Europese doelen te behalen, zou elke lidstaat in zijn nationale strategische plan voor het GLB een streefpercentage voor biologisch areaal moeten opnemen. Het GLB kan voorzien in ondersteuning van biologische boeren en omschakelaars en bijdragen aan een eerlijke beloning voor agrarische ondernemers die publieke diensten leveren.

De Farm-to-Fork strategie is daarbij uiteindelijk slechts een goede eerste stap. Voor de transitie naar een eerlijk en duurzaam Europees voedselsysteem is een Gemeenschappelijk Voedselbeleid nodig. Zo komt er samenhang in ons milieu-, gezondheid-, sociaal en handelsbeleid.

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat er een nieuw Europees Actionplan voor de biologische sector komt. Hierbij is het van belang om te kijken naar ervaringen en goede praktijken van voorgaande plannen om biologische landbouw en voedselproductie in heel Europa te bevorderen. Na de zomervakantie lanceert de Europese Commissie een publieke raadpleging.

Op dit moment beoordeelt de Europese Commissie de mogelijkheid tot uitstel van de nieuwe Europese biologische verordening. IFOAM Organics Europe, andere Europese agrarische belangenorganisaties, de lidstaten en de landbouwcommissie van het Europees Parlement zijn voorstander van dit uitstel.

De belangrijkste uitkomsten van het European Organic Congres laten zien dat biologisch een grote rol speelt in het oplossen van de biodiversiteits- en klimaatvraagstukken. Integraal Europees beleid gekoppeld aan nationale doelen waarin de biologische voedselsystemen en beloning van publieke diensten centraal staan, is hiervoor cruciaal.

Bron: Bionext (27 juli 2020)