Nieuws | ‘Nieuwe Europese verordening biolandbouw jaar uitgesteld’

Nieuws | ‘Nieuwe Europese verordening biolandbouw jaar uitgesteld’

De invoering van de nieuwe Europese verordening voor biologische landbouw wordt waarschijnlijk een jaar later ingevoerd. Dat bleek twee weken geleden tijdens een bijeenkomst van het Speciaal Comité Landbouw (SCA) van het Europees Parlement.

Het voorstel is om de verordening in te laten gaan op 1 januari 2022 in plaats van 1 januari 2021. Een meerderheid van de lidstaten zou uitstel steunen. Ook de boerenorganisaties Copa-Cogeca en de IFOAM Organics Europe zijn voorstander van uitstel.

De SCA bereidt de werkzaamheden van de Europese Landbouwraad voor. De SCA bestaat uit hoge ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het landbouwbeleid in hun lidstaat. De Europese Commissie neemt ook deel aan alle SCA-vergaderingen.

Bron: Nieuwe Oogst (20 juli 2020)