Agenda | Dag van de kringlooplandbouw

Agenda | Dag van de kringlooplandbouw

Farmers Defence Force roept heel Nederland op om op woensdag 22 juli een dagje thuis te blijven en ‘zo stikstofuitstoot te besparen’. Caring Farmers doet echter iets anders. De organisatie die zich inzet voor boeren die natuurinclusieve landbouw (willen) bedrijven, heeft deze dag uitgeroepen tot dag van de kringlooplandbouw.

Met de #gewoonaanhetwerk delen boeren en tuinders foto’s van hun werk om daarmee aandacht te vragen voor nieuwe landbouw(ers). Doet u ook mee? Voeg dan de #BioLogischLimburg toe, dan kunnen we uw foto’s ook in het netwerk van BioLogisch Limburg delen. Samen komen we verder!

Daarnaast kan iedereen meedoen aan de crowdfundactie voor zendtijd voor de #kringloopcommercial van Caring Farmers. Volgens de organisatie is er nog te weinig aandacht in Den Haag en in de media voor kringlooplandbouw, waarbij de biodiversiteit toeneemt, alle dieren naar buiten mogen en de ketens kort zijn. Met deze commercial wil Caring Farmers dit op landelijk niveau nogmaals onder de aandacht brengen. U kunt een bijdrage aan deze commercial leveren door te doneren via NL30TRIO0254729452 t.n.v. Stichting Keizersrande o.v.v. kringloopcommercial.

Bij Caring Farmers zijn inmiddels 170 agrariërs aangesloten. Dit zijn ondernemers die nu al bezig zijn met natuurinclusieve kringlooplandbouw of die pas net de eerste stappen in die richting maken. Daarnaast wordt de zogenaamde ‘kringloopbeweging’ ondersteund door enkele honderden consumenten, wetenschappers, NGO’s, ketenpartners en dierenartsen die ieder op hun eigen manier de boeren en tuinders helpen op hun pad naar kringlooplandbouw.

Klik hier voor meer informatie.