Terugblik | Zomeravondbijeenkomsten

Terugblik | Zomeravondbijeenkomsten

De zomeravondbijeenkomsten van BioLogisch Limburg konden rekenen op belangstelling van (biologische) ondernemers, bestuurders, dierenartsen, politiek en bankwereld. In totaal hebben zo’n tachtig mensen een van beide bijeenkomsten bijgewoond.

De eerste zomeravondbijeenkomst werd gehouden op dinsdag 7 juli op het biologische melkgeitenbedrijf van Maurice Dezaire in Hulsberg. Daar konden de deelnemers onder meer het perceel biologische voederbieten bekijken, die Dezaire teelt als voer voor zijn eigen melkgeiten. Een week later vond de zomeravondbijeenkomst plaats bij biologische tuinderij People’s Farm in Maasbree. Tijdens deze bijeenkomst stond strokenteelt centraal.

Naast een kijkje op een Limburgs biologisch bedrijf boden de zomeravondbijeenkomsten de aanwezigen de mogelijkheid om te delen over hoe zij denken dat het geld van de provincie Limburg ingezet zou kunnen worden om te komen tot kringlooplandbouw. Biologische boeren bleken echte voorlopers te zijn als het gaat om toepassing van kringloop- en/of natuurinclusieve landbouw. De basiskennis van de aanwezige ondernemers op het gebied van gezonde bodem en biodiversiteit lag op een hoog niveau.

Waar wel veel behoefte leek te zijn, was innovatie op het vlak van onkruidbestrijding. Waar de ondernemers aangaven de bestrijding van ziekten en plagen grotendeels onder de knie te hebben, blijft biologische onkruidbestrijding erg arbeidsintensief. Innovatie in robotica is dan ook belangrijk. Bovendien zijn bestaande machines vaak te duur voor relatief kleine biologische bedrijven. Samenwerken in een zogenaamde werktuigencoöperatie kan een oplossing bieden. Daarnaast zijn investeringssubsidies van harte welkom.

De agrarische ondernemers stelden dat ze liever een eerlijke prijs krijgen voor hun producten dan een subsidie. Het idee werd geopperd om het geld juist in te zetten op afzetverbetering, gepaard gaande met meer bewustwording bij consumenten, een sterkere relatie tussen boeren en burgers en het ontwikkelen van nieuwe product-markt-combinaties.

BioLogisch Limburg gaat de komende weken met de verkregen input aan de slag. Heeft u nog ideeën of suggesties die u niet tijdens de zomeravondbijeenkomsten heeft kunnen delen (bijvoorbeeld omdat u niet aanwezig was, of omdat u later nog iets te binnen schiet), dan kunt u contact opnemen met voorzitter John Janssen via 06-22563469 of via info@biologischlimburg.com.