Terugblik | Groenbemesterdag

Terugblik | Groenbemesterdag

Groenbemesters horen er steeds meer bij. Ze kunnen worden gebruikt om meststoffen op te vangen, om de bodemstructuur te verbeteren of om bodemerosie en onkruid tegen te gaan. Maar de ideale groenbemester kan voor ieder perceel weer anders zijn. Reden genoeg voor WUR | Open Teelten en Agrio om op woensdag 28 augustus de derde Groenbemesterdag te organiseren op de WUR-locatie in Vredepeel.

Tijdens de Groenbemesterdag kwamen zaken als de keuze voor de juiste groenbemester, de effecten van die keuze op de gewasopbrengst in relatie tot aaltjes, bodemziekten en plagen, nieuwe kengetallen over organische stoffen, nutriënteninhoud en de effecten van groenbemesters op bodemweerbaarheid aan bod. Doel van het evenement was om de nieuwe kennis op het gebied van groenbemesters binnen handbereik van de ondernemer te brengen.

Het vernieuwde Handboek Groenbemesters, dat tijdens de Groenbemesterdag werd gepresenteerd, past precies in dit plaatje. Dit is een herziening van het handboek uit 2003, aangevuld met de meest recente kennis op het gebied van Groenbemesters. In dit Handboek kunnen niet alleen studenten en docenten, maar ook telers en adviseurs de noodzakelijke informatie over groenbemesters vinden. Het Handboek is online te bekijken en te downloaden via deze link.