Tips voor een succesvolle start van het nieuwe weideseizoen

Tips voor een succesvolle start van het nieuwe weideseizoen

De weideperiode: ieder jaar weer een mooi moment waar veel veehouders naar uitkijken. Vers gras bevat veel eiwit en energie die de koe direct kan omzetten in melk. Dit verse gras is nu nog aantrekkelijker omdat elke hap in de wei niet bijgevoerd hoeft te worden in de stal. Daar komt bij dat elke hap vers gras geen inkuilverliezen kent en dus maximaal benut wordt. Hoe zorgt u er voor dat u tijdens de weidegangperiode met vers gras uw voersaldo maximaal verhoogt? In d In dit artikel geeft onze partner Reudink een aantal tips.

Tip 1: Kies uw weidesysteem

Grofweg zijn en 4 weidesystemen: Omweiden, Stripgrazen, Standweiden en Roterend Standweiden (Nieuw Nederlands Weiden). Kies een systeem welke bij u past. Elk syteem heeft zijn voor en nadelen dus een juiste keuze is hierbij van belang. Let hierbij op de aanwezige huiskavel, het arbeidsplaatje, melksysteem en wat goed past in de dagelijkse uitvoering.

Wanneer u voor een weidesysteem hebt gekozen is het belangrijk om hier aan vast te houden gedurende het weideseizoen. Een geslaagde weidegang start met een gedegen plan. Wanneer starten met weidegang? Maak een bewuste keuze of u de eerste snede wilt maaien of weiden. Let op! Pas het aantal uren weidegang aan naar de mate van grasgroei.

Tip 2: Bemesting

Voor de eerste weidepercelen of het eerste weideplatform adviseren wij om een drijfmest gift te geven. Hierbij is het belangrijk dat de mest goed in de grond wordt gebracht om besmeuring van het gras zoveel mogelijk te beperken. Schoon gras geeft immers de beste opname. Een gift van 20 kuub volstaat in de meeste gevallen. Gaat u meer bemesten, dan is het risico groter dat gras bevuild wordt. Tevens kunnen grote mestgiften leidden tot hogere eiwit waarde van vers gras. Dit hoeft geen probleem te zijn, mits u hier in het rantsoen goed rekening mee houdt en eiwit en energie tijdens het voeren op stal corrigeert.

Tip 3: Voorweiden

Tip 4: Meer VEM in de koe = meer melk

De kuilen van 2021 laten zich doorgaans tekenen door lagere VEM- én lagere eiwitwaardes. Het verse gras kan hierbij een goede aanvulling geven om meer VEM in de koe te krijgen en zo een hogere melkproductie en/of een krachtvoerbesparing te geven. Kortom een hoger voersaldo.

Voorbeeld: 10 kg ds graskuil van 900 VEM geeft 9000 VEM. Als in het voorjaar 6 kg ds vers gras in de koe gaat van 1000 VEM: 6 x 100 VEM verschil = 600 VEM meer in de koe. Als we uitgaan van 460 VEM voor 1 kg melk, dan 600/460 =1,3 kg melk extra met dezelfde krachtvoergift. 1,3 x 54 cent = 0,70 per koe/dag x 100 mk = 70 euro per dag x 30 = 2100 euro per maand.

Tip 5: Behoud gehaltes in het voorjaar

Vers gras heeft een ander vetzuurpatroon dan ingekuild gras. Hierdoor kan er vetdepressie plaatsvinden door een hoog aandeel onverzadigde vetzuren. Let hierbij op de krachtvoerkeuze die aansluit bij vers gras om zoveel mogelijk het vetgehalte te behouden.

Tip 6: Overleg met uw specialist en stuur bij

Bespreek tijdig met uw specialist het rantsoen bij weidegang. Welke kuil gaan we naast vers gras voeren, welke krachtvoersoorten voeren we ernaast etc. Zorg voor een stuur waarmee u zelf dagelijks kunt sturen op de wisselende samenstelling van vers gras. Denk hierbij aan een apart eiwit- en energieproduct.

Bekijk tot slot de Vers Gras Monitor. Hier vindt u de actuele gehalten en voederwaardes van het verse gras van weidepercelen door het land. Het gaat om de drogestofpercentages, de eiwit- en suikergehalten, de verteringscoëfficiënt (Vc-OS), het aandeel celwanden (NDF) en de kengetallen voor energie (VEM en MELK) en eiwit (WDE en EKB).