Tips | Wormdruk efficiënt beheersen

Tips | Wormdruk efficiënt beheersen

Vrijwel iedere pluimveehouder heeft ermee te maken: parasitaire maagdarmwormen. Wormen kunnen in sommige gevallen (ernstige) schade aanbrengen bij uw hennen. Mogelijke gevolgen omvatten schade aan organen, de opname van nutriënten door de wormen in plaats van de hennen en het vergemakkelijken van infecties bij de dieren. De mate van wormdruk en de wormsoort bepalen de ernst van de situatie. Reudink geeft u graag een aantal praktische tips om de wormdruk op uw bedrijf te beheersen.

Er zijn verschillende methoden om de wormdruk op een bedrijf te beheersen. Een directe behandeling met synthetische middelen bij een hoge wormdruk wordt vaak gezien als de meest effectieve oplossing (circa 90 tot 95 procent afdoding). Wormmiddelen kunnen eveneens strategisch worden ingezet op basis van de ontwikkelingscyclus van de worm (circa 3 tot 6 weken) om de uitscheiding van wormeieren zoveel mogelijk te beperken.

Deze manier van behandelen zorgt ervoor dat ook bij een geringe wormdruk wordt behandeld. Dit kan op lange termijn leiden tot verminderde effectiviteit van of resistentie tegen deze wormmiddelen. Een betere manier is het inzetten van wormmiddelen wanneer het zeker is dat er een gemiddelde tot hoge wormdruk aanwezig is. Goede monitoring is van belang.

Naast het bestrijden van de wormdruk in de hen, is het belangrijk dat er maatregelen worden genomen om het aantal wormeieren in de stal te verminderen om herbesmetting te voorkomen. Deze maatregelen zijn gericht op het vernietigen of verwijderen van wormeieren. Wormeieren kunnen worden geïnactiveerd door een behandeling met verhitting rond de 40 tot 50 ᵒC of hoger. Verder kan er ook gespoeld worden met een grote hoeveelheid water met daarin een reinigingsmiddel. Dit doodt de wormeieren niet, maar de grote hoeveelheid water kan veel wormeieren op deze manier uit de stal spoelen. Probeer om het reinigingswater op te vangen in een put, laat het niet in de uitloop komen.

Ook in de uitloop zijn maatregelen te nemen. Zoals het tussentijds verwijderen van mest en het omploegen van de uitloop, indien aanwezig. Reinig direct aan de stal gelegen verharde gedeelten van de uitloop grondig. Het gebruik van stroken met grove kiezelstenen of keien in de uitloop zorgt ervoor dat minder kans bestaat op het ontstaan van plassen waaruit hennen met wormeieren besmet water kunnen opnemen. Een goed ingerichte uitloop heeft het effect dat kippen zich goed verspreiden en daarmee ook de uitwerpselen en wormeieren.

Vier praktische tips

  1. Verwijder met regelmaat strooisel en mest, aangezien dit de bron is van wormeieren;
  2. Neem mestmonsters volgens een vastgesteld protocol om de actuele wormdruk van het koppel in kaart te brengen;
  3. Pas een stalreiniging toe tussen twee koppels in, specifiek gericht tegen wormeieren;
  4. Volg goed de behandeltijd en dosering van de bijsluiter tijdens het gebruik van wormmiddelen.

Meer informatie over wormdruk en hoe u de actuele wormdruk op uw bedrijf kunt meten, leest u hier.

Mogelijke beperking in gebruik wormmiddelen

Gezien de mogelijk aankomende verandering in Europese wetgeving rondom biologische landbouw is het extra belangrijk voor een biologisch pluimveehouder om het gebruik van wormmiddelen zoveel mogelijk te beperken. Het gebruik van synthetische wormmiddelen is daarnaast een grote kostenpost wanneer eieren tijdens behandeling en wachttijd niet als biologisch verkocht mogen worden. Reudink is in gesprek gegaan met pluimveedierenartsen om biologische alternatieven voor de huidige middelen tegen wormen te vinden. Lees het artikel hier.

Bron: Reudink (20 augustus 2021)