Voertekort steeds groter probleem biologische boeren

Voertekort steeds groter probleem biologische boeren

Door de oorlog in Oekraïne is er op dit moment een nijpend tekort aan biologisch veevoer voor pluimvee en varkens. Volgens ketenorganisatie Bionext is daarom met spoed een derogatie (uitzondering) nodig op de Europese regels.

Als het aan de biologische sector ligt, moet het mogelijk worden om ten minste voor 5 procent gebruik te maken van niet-biologische grondstoffen in biologisch veevoer voor pluimvee en varkens. Bionext heeft landbouwminister Henk Staghouwer opgeroepen om hiermee met spoed aan de slag te gaan in Brussel. Er is al een halfjaar sprake van een krapte op de biologische grondstoffenmarkt, die door de oorlog in Oekraïne is geëscaleerd. De tekorten hebben er inmiddels toe geleid dat de meeste leveranciers van biologisch veevoer het mengvoer voor biologisch legpluimvee niet meer kunnen samenstellen met de nutriënten die voldoen aan de behoefte van de dieren.

Gewijzigde regelgeving

Biologische boeren moeten zich houden aan Europese wetgeving. Die schrijft voor dat vee alleen gevoerd mag worden met biologisch voer. Tot dit jaar mocht hier maximaal 5 procent gangbare grondstoffen in voorkomen. Dat is nu 0 procent. Bionext schetst het dilemma voor biologische pluimveehouders en varkenshouders. Wanneer er geen voer met 100 procent biologische grondstoffen meer beschikbaar is, zijn deze boeren genoodzaakt hun dieren eerder te slachten. Dat gebeurt om te voorkomen dat zij hun biologische licentie verliezen of omwille van dierenwelzijn overgaan op gangbaar veevoer. Het gevolg daarvan is dat zij terug moeten schakelen naar niet-biologisch.

Oekraïne belangrijke leverancier

Oekraïne is een belangrijke leverancier van biologische grondstoffen aan Nederland. Biologische zonnebloemzaadschilfers, graan en maïs zijn voor een groot deel afkomstig uit dat land. Uit een recente impactanalyse van Wageningen Economic Research blijkt dat de Nederlandse import van biologische maïs en tarwe van buiten de EU voor circa 90 procent afkomstig is uit Oekraïne. Datzelfde geldt voor biologisch kool- en raapzaad. Andere landen in Europa kampen ook met de tekorten op de (internationale) grondstoffenmarkt, meldt Bionext. ‘Door samen met partijen uit deze landen op te trekken, hopen we een duidelijk signaal aan de Europese Commissie afgeven. Via de minister hopen we in Brussel de urgentie van ons verzoek voor een tijdelijke versoepeling van de Europese wetgeving nog duidelijker te kunnen maken.’