Nieuws | ‘Biologische melk heeft wind in de zeilen’

Nieuws | ‘Biologische melk heeft wind in de zeilen’

De consumptie van biologische zuivelproducten groeit gestaag. Daarnaast kiezen producenten van biologische zuivel steeds vaker voor binnenlandse melk. Hierdoor ontstaat ruimte voor een toename van de productie van biologische melk en zijn de verwachtingen over de ontwikkeling van de biologische melkprijs positief.

De consumptie van biologische kaas en dagverse zuivelproducten groeit met 4 tot 5 procent per jaar. Naar verwachting zet deze groei zich komend jaar door. Een andere factor die de binnenlandse markt voor biologische melk op positieve wijze beïnvloedt, is de introductie van aanvullende normen voor biologische melkveehouders. Die zijn opgesteld door zuivelbedrijven, adviseurs, voerleveranciers en brancheorganisaties in de biologische melkveesector.

De normen gaan onder meer over dierenwelzijn, weidegang, diergezondheid, voer, uitstraling van erf en bedrijf, biodiversiteit, contact met de consument en energie. Een voorbeeld: voor weidegang geldt dat melkgevende koeien tussen 15 april en 15 oktober minimaal 8 uur in de wei moeten lopen. Er geldt een maximum van 6,5 koe per hectare beweidbare oppervlakte.

15 tot 20 miljoen ton extra

Vrijwel alle verwerkers van biologische melk hebben zich geconformeerd aan de aanvullende normen. Dit betekent dat volgend jaar bijna alle biologische verse zuivel die in Nederland wordt verkocht, komt van inlandse biologische melkveehouders. Daarmee stopt de import van biologische melk grotendeels. Dat betekent ruimte voor de productie van 15 tot 20 miljoen ton extra biologische melk in Nederland.

Extra ruimte op de markt voor biologische melk ontstaat ook doordat steeds meer producenten van specifiek voedsel, denk aan babyvoeding, kiezen voor het gebruik van biologische melk.

EKO Holland

René Cruijsen, voorzitter van biologische afzetcoöperatie EKO Holland, stelt vast dat vraag en aanbod van biologische melk goed in evenwicht zijn. ‘Door de toename van de consumptie en het effect van de aanvullende normen dreigt er volgend jaar krapte te ontstaan.’

Cruijsen schat dat er de komende jaren landelijk ruimte is voor veertig tot vijftig nieuwe biologische melkveehouders. Een flink deel daarvan zal terechtkomen bij EKO Holland, omdat andere verwerkers van biologische melk, zoals zuivelconcern Friesland Campina, vasthouden aan een uitbreidingsslot.

Omschakelen

‘We verwachten dat de groei van de productie van biologische melk redelijk gelijk op zal gaan met de toename van de afzetmogelijkheden. Er zullen geen honderden melkveehouders gaan omschakelen, want biologisch produceren is niet makkelijk en niet in elke situatie mogelijk’, stelt de voorzitter van EKO Holland.

‘Tegelijkertijd kun je vaststellen dat er meerdere factoren spelen waarbij extensief producerende melkveehouders, zoals biologische melkveehouders, in het voordeel zijn. Denk alleen al aan de stikstofproblematiek’, vervolgt Cruijsen.

‘Biologische koeien lopen een groot deel van het jaar in de wei. Op mijn eigen bedrijf was dat het afgelopen jaar tweehonderd dagen het geval. Bij weidende koeien is er vrijwel geen sprake van ammoniakvervluchtiging. Ook het verhoudingsgewijs lage aandeel eiwit in het voerrantsoen pakt gunstig uit voor biologische melkveehouders als je naar stikstofverliezen kijkt.’

De biologische melkprijs was het afgelopen jaar relatief stabiel met een niveau van iets onder de 50 cent per kilo melk. De verschillen in opbrengstprijs tussen afnemers van biologische melk zijn beperkt. De voorzitter van EKO Holland verwacht dat in 2020 een gemiddelde biologische melkprijs boven de 50 cent per kilo tot de mogelijkheden behoort.

Bron: Nieuwe Oogst (16 november 2019)