Agenda | Vervolgbijeenkomsten oriëntatiecursus biologische vleesveehouderij

Agenda | Vervolgbijeenkomsten oriëntatiecursus biologische vleesveehouderij

Na de eerste bijeenkomst op 19 december 2018 vinden in 2019 vier vervolgbijeenkomsten plaats van de oriëntatiecursus biologische vleesveehouderij (KLIK HIER voor eerdere berichten hierover). Per bijeenkomst worden verschillende onderwerpen behandeld. De planning is als volgt:

4 Februari 2019, 13.30 tot 16.00 uur, Huisvesting en voeding
18 Februari 2019, 13.30 tot 16.00 uur, Bedrijfseconomie en natuurbeheer
11 Maart 2019, 13.30 tot 16.00 uur, Afzet en nieuwe verdienmodellen
8 Mei 2019 (onder voorbehoud), 13.30 tot 16.00 uur, Teelt van biologische mais en gras

Locaties en gedetailleerd programma worden later bekend gemaakt. Bedoeling is om elke bijeenkomst op een passende locatie te houden.

De bijeenkomst op 4 februari wordt gehouden op het vleesveebedrijf van Jim Leers (De Kling 51, Schimmert) en op deze middag zal ingegaan worden op de onderwerpen huisvesting en voeding. Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:

13.15 uur: Ontvangst koffie/thee met vlaai
13.30 uur: Opening door John Janssen (biologisch vleesveehouder en voorzitter van de Vereniging Biologisch Limburg)
13.40 uur: Laten leiden door SKAL normen of is jouw eigen motivatie leidend? Door Maurice Dezaire (biologische geitenhouder)
14.30 uur: Dirk-Jan Vonk (voedingsspecialist rundvee en melkgeiten) over biologische voeding van vleesvee
15.30 uur: Uitleg huisvesting biologisch vleesvee met aansluitend bezoek aan stal van Jim Leers met Black Angus runderen
16.45 uur: Einde middag

Hopelijk tot ziens op 4 februari! Aanmelden voor deze middag is niet noodzakelijk.

Deze oriëntatiecursus is onderdeel van het POP3 project Biologische landbouw op de kaart en wordt mogelijk gemaakt door het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, provincie Limburg en de LLTB.