Column | Michaël Wilde: Waarom is de toekomst biologisch?

Column | Michaël Wilde: Waarom is de toekomst biologisch?

Het is donderdagochtend en nog belachelijk vroeg. 5.06 uur om precies te zijn. Ik kan echter de slaap niet vatten, omdat er veel door mijn hoofd spookt. Dat heeft te maken met alles wat er gisteren is gebeurd: een interessant overleg met Zeeuwse bio-boeren en provinciebestuurders, het fantastische online congres van Demeter en een mooie, ‘coronaproof’ bijeenkomst over kringlooplandbouw bij mijn vorige werkgever Eosta met Tjeerd de Groot van D66.

De scherpe vragen en goede discussie na afloop van de presentatie van Tjeerd gaven mij niet alleen weer nieuwe inzichten, maar waren vooral ook een bevestiging van hoe goed ons biologische landbouw- en voedingssysteem in elkaar zit. Zeker als je het gaat vergelijken met andere vormen van landbouw en (keur)merken.

Om het voor mij en iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken om over de voordelen van biologisch te praten, heb ik weer een simpel ezelsbruggetje verzonnen. Niet alleen hebben ezelbruggetjes mij door mijn Engelse kostschooltijd geholpen, ik gebruik ze ook regelmatig bij Bionext. Zo heb ik het over ZEGE (Zorg Ecologie, Gezondheid en Eerlijkheid) als ik over de kernwaarden van de sector praat met al onze gesprekspartners, die ik weer vang in PINPAS (Politiek, Internationale partners, NGO’s, Provincies, Ambtenaren, Supermarkten). Maar goed, terug naar de voordelen die je volgens mij het beste vangt in een BRIEF. Zie het als een brief naar de toekomst.

De B staat voor Bewezen beter: Ten opzichte van het intensieve model heeft het biologische systeem wetenschappelijk bewezen voordeel rondom de thema’s die ons vandaag de dag allemaal bezig houden: klimaat, bodem, water, biodiversiteit en gezondheid. Natuurlijk hebben wij als sector nog een hoop huiswerk, maar op al deze thema’s zijn wij een onderdeel van de oplossing en niet onderdeel van het probleem

De R staat voor Regels: Het biologisch keurmerk voldoet aan strenge milieu- en dierenwelzijnsregels die vast gelegd zijn in strikte EU-regelgeving. Die wettelijke basis geeft vertrouwen in de markt.

De I staat voor Internationaal: Nederland is bij uitstek een handelsland en een groot deel van onze producten gaan de grens over. Het feit dat het biologisch keurmerk van Europa is, betekent heel simpel dat het ook wordt erkend door onze vrienden in het buitenland. Termen als natuurinclusief, emissie arm, circulaire landbouw en kringloop zijn natuurlijk hartstikke mooi voor Nederland. Maar als wij geen afspraken maken met onze Europese partners, maak je het voor ondernemers wel erg lastig om er echt een verdienmodel van te maken.

De E staat voor Erkend: Doordat het keurmerk aan strikte regels voldoet en streng wordt gecontroleerd, wordt biologisch erkend en vertrouwd door consumenten en krijgen ondernemers een duidelijke meerprijs. Er is dus ook een helder verdienmodel en dat is essentieel voor een toekomstbestendig keurmerk.

De F staat voor Farm-to-Fork: De Europese Commissie ziet de biologische landbouw als een kernpunt in haar Farm-to-Fork / Green Deal strategie en zet in op 25 procent biologisch areaal in Europa in 2030. In de woorden van Frans Timmermans: ‘Voor veel van de doelen van de Green Deal hebben we de biologische sector nodig. Denk aan biodiversiteit, of het terugdringen van pesticiden. De biologische sector heeft dus ook een rol bij het verduurzamen van de landbouw in algemene zin. Biologische producten zijn uitgegroeid van niche producten voor een kleine groep tot een breed aanbod voor een steeds groter wordend publiek.’

Dit is mijn BRIEF aan jullie en ik kijk er naar uit om gezamenlijk verder te bouwen aan deze prachtige, vitale, diverse en toekomstbestendige sector!

Michaël Wilde,
Directeur Bionext