In de media | ‘The revolution is still happening’

In de media | ‘The revolution is still happening’

Dat biologische landbouw in Europa veel ter sprake komt, weten we wel. Maar ook in landen als de Verenigde Staten doen boeren en tuinders aan ‘organic farming’. Soms werkt het verfrissend en inspirerend om te horen wat biologische ondernemers uit andere landen over hun bedrijven en de biologische sector te zeggen hebben. Het volgende is te lezen op een Amerikaanse website over ‘organic farming’ (zie hieronder voor de Nederlandse vertaling):

‘Our farm is far more productive than most conventional farms. We are harvesting more carbon, more sunlight annually, we’re collecting more water in the soil, we’re figuring out how to do no-till organically (not with herbicides). We can produce more food, and keep the land healthy. We can do that in abundance. All while allowing for more self-reliance, more money flowing locally. The revolution is still happening.’

Nederlandse vertaling: ‘Onze boerderij is veel productiever dan de meeste gangbare boerderijen. We oogsten meer koolstof en jaarlijks meer zonlicht, we verzamelen meer water in de bodem en we zoeken uit hoe we zonder herbicide niet-kerende grondbewerkingen kunnen toepassen op biologische wijze. We produceren meer voedsel en houden het land gezond. We kunnen dat in overvloed doen. Terwijl we ruimte maken voor meer zelf redzaamheid en meer geld dat lokaal besteed wordt. De revolutie is nog steeds aan de gang.’