Nieuws | Aanmelden verkooppunten voor Skal-certificering 2021 gestart

Nieuws | Aanmelden verkooppunten voor Skal-certificering 2021 gestart

Verkooppunten van biologische producten kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de Skal-certificering die van start gaat in 2021. Aanmelden kan via deze link. Voor de grotere winkelketens geldt dat dit centraal gebeurt.

Vanaf 1 januari 2021 gaat Skal invulling geven aan de certificatieplicht voor verkooppunten van biologische producten zoals beschreven in de Europese regelgeving. Waar agrarische bedrijven, verwerkende bedrijven en de logistieke partijen in de biologische keten al aan een dergelijke verplichting moesten voldoen, gaat Skal nu ook toezien op de certificatie van verkooppunten die handelingen met biologische producten uitvoeren: snijden en verpakken, afbakken, combineren van losse producten en onverpakte verkoop. Daarom krijgen nu ook supermarkten, speciaalzaken en marktkramen die dergelijke handelingen verrichten, meer controle van Skal. Dit draagt bij aan een betrouwbaar biologisch product van producent tot consument.

Skal helpt ondernemers om in kaart te brengen wat de certificatieplicht voor verkooppunten voor hen betekent. Voor verkooppunten die alleen voorverpakte biologische producten verkopen, is certificatie niet verplicht. In een door Skal ontwikkelde certificatiecheck kunnen ondernemers nagaan of hun verkooppunt onder de certificatieplicht valt. De certificatieplicht geldt tevens voor groothandels met fysieke verkooppunten.

Boerderijwinkels en webshops

Voor bio-boerderijwinkels en -marktkramen die vallen onder een al gecertificeerd biologisch landbouwbedrijf, geldt dat de boerderijwinkel of marktkraam toegevoegd kan worden aan het bestaande bio-certificaat. Verkooppunten die vallen onder een al gecertificeerd landbouwbedrijf, hoeven zich dus niet apart aan te melden. De aanmelding wordt meegenomen tijdens de eerstvolgende Skal-inspectie in 2021.

Voor webshops geldt de certificatieplicht al langer. Ieder bedrijf dat online biologische voedingsmiddelen, diervoeding, planten en/of bloembollen verkoopt, moet zich bij Skal Biocontrole registreren. Een webshop mag alleen aantoonbaar gecertificeerde biologische producten verkopen. Dit betekent dat zowel de tussenhandelaar als de producent moeten zijn gecertificeerd. Lees hier meer over de registratie en certificatie van webshops.

Bron: Biojournaal (23 november 2020)