In de media | Zembla onderzoekt kippenexperiment

In de media | Zembla onderzoekt kippenexperiment

Televisieprogramma Zembla besteedde in de uitzending van donderdag 22 oktober aandacht aan een experiment met kippen, waarmee getracht werd te achterhalen of biologische voeding nu wel of niet gezonder is. In de uitzending werd beweerd dat de onderzoeksresultaten, die wezen op mogelijk positieve gezondheidseffecten van biologisch, onder druk moesten worden aangepast.

In 2005 gaf het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een groep vooraanstaande wetenschappers de opdracht om uit te zoeken hoe gezond biologische eten nu precies is. Daarbij werd een grootschalige proef opgezet met kippen. De helft van de kippen kreeg biologisch voer, de andere dieren kregen ‘gangbaar’ geteeld voer.

Zembla ontdekte dat, toen de presentatie van het rapport naderde, er een conflict ontstond over de uitkomsten van het onderzoek, waarin de top van onderzoeksinstituut TNO en de Universiteit Wageningen een opmerkelijke rol speelden. De uiteindelijke uitkomst: de biologisch gevoerde kip is niet gezonder. Wat is hier gebeurd? Bekijk hier de uitzending terug, waarin Zembla het kippenexperiment onderzoekt.