Italië introduceert nieuwe nationale strategie om de biologische productie te bevorderen

Italië introduceert nieuwe nationale strategie om de biologische productie te bevorderen

Het Italiaanse parlement heeft zijn goedkeuring gegeven aan een nieuwe wet tot invoering van een keurmerk ‘Organic Made in Italy’ en een nieuwe nationale strategie ter ondersteuning van de biologische productie in de gehele landbouwsector. Het is bedoeld om de bio-productie uit te breiden en landbouwers te belonen voor hun omschakeling. 

De wet erkent de unieke rol van de biologische productie voor de sociale ontwikkeling en de duurzaamheid van het milieu. De wet voorziet ook in middelen voor onderzoek naar biologische landbouw en ondersteunt nieuwe strategische overeenkomsten tussen producenten.

De verdere ontwikkeling van de biologische voedselproductie zal ook worden ondersteund door een speciaal financieringsinstrument, waarvan de middelen grotendeels afkomstig zullen zijn van een ‘verontreinigingsheffing’ van twee procent die wordt opgelegd aan bedrijven die fytosanitaire producten mogen verkopen die als potentieel schadelijk voor het milieu worden beschouwd.

De nieuwe wet bevordert ook de biologische voedselproductie op de nationale en internationale markten. Daarom zullen alle openbare kantines en door de overheid gefinancierde instellingen biologische opties aanbevelen.

Volgens de grote landbouworganisatie Coldiretti bedroeg de waarde van Italiaanse biologische levensmiddelen in 2021 7,5 miljard euro. Ook de totale verkoop van biologisch voedsel is de afgelopen 10 jaar met 122 procent gestegen.

“Dankzij de nieuwe wet kunnen we de biologische productie verder implementeren in de agrovoedingssector en alle daarmee verbonden productieketens”, aldus Francesco Battistoni, onderstaatssecretaris bij het Italiaanse ministerie van Landbouw, Voedselvoorziening en Bosbouw. “Op de wereldmarkt komt Italië na de Verenigde Staten op de tweede plaats wat de uitvoer van biologische producten betreft.”

Battistoni benadrukte ook de relevantie van de milieuvoordelen van de goedkeuring van een nationale strategie voor de biologische voedselproductie.

In de nieuwe wet wordt de biologische voedselproductie omschreven als een landbouwsysteem dat gericht is op duurzaamheid en herstel van de natuurlijke omgeving en dat tegelijk het welzijn van mens en dier bevordert door voedselveiligheid en bescherming van het ecosysteem.

Eén van de doelstellingen van de nieuwe Italiaanse strategie is kleine voedselproducerende bedrijven aan te moedigen om naar bio-landbouw om te schakelen.

Coldiretti zei ook dat de wetgeving gebruik maakt van nieuwe digitale en informatietechnologie-instrumenten om “volledige transparantie over de oorsprong, de kwaliteit en de traceerbaarheid van de producten te garanderen”.

De nieuwe wet volgt de weg die is uitgestippeld door de Green Deal en de Farm to Fork-strategie van de Europese Unie. Zij voldoet ook aan de vereisten van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), dat zal bepalen hoeveel middelen tussen 2023 en 2027 aan de landbouw in de EU zullen worden besteed.

‘Gezien het GLB en de nationale strategieën zou de Italiaanse biologische sector moeten kunnen rekenen op 630 miljoen euro per jaar’, aldus Angelo Frascarelli, econoom aan de universiteit van Perugia.

De nieuwe wet voorziet ook in de oprichting van een ’technische rondetafel voor de biologische landbouw’. Deze zal oplossingen en prioriteiten vaststellen voor de uitvoering van de nationale strategie voor biologische landbouw, met inbegrip van nieuwe plannen voor de omschakeling van conventionele agrovoedingsbedrijven naar biologisch en voor de begeleiding van nieuwe landbouwers op de biologische markt.

De rondetafel zal advies uitbrengen over nieuwe regels en wetten die op nationaal en Europees niveau worden besproken en goedgekeurd, en zal promotieactiviteiten voor de biologische voedselproductie voorstellen.

De Italiaanse verenigingen van biologische landbouwers wezen op de strategische relevantie van de nieuwe wet, die volgens hen nieuwe zakelijke kansen zal bieden aan de jongere generaties en het platteland een nieuwe waarde zal geven, terwijl ook de biodiversiteit behouden blijft en de klimaatverandering wordt tegengegaan.

‘De nieuwe wet, die al 15 jaar in de maak is, is essentieel om de agro-ecologische omschakeling te ondersteunen, waardoor Italië kan profiteren van de economische steun die aan deze gecertificeerde duurzame landbouw is gewijd om de sector te laten groeien, zowel wat de productie als de consumptie betreft’, aldus vijf van de belangrijkste verenigingen van Italiaanse biologische landbouwers in een persbericht.

‘Dankzij deze wet kan de biologische landbouw de motor worden om de hele agrovoedingssector nieuw leven in te blazen’, zo voegden de verenigingen eraan toe. ‘Italië heeft een sterke biologische roeping, die moet worden versterkt met investeringen in onderzoek, innovatie, opleiding en communicatie om een voortrekkersrol te kunnen blijven spelen in de Europese landen’.