Landbouwcommissie schiet 25 procent biologisch opnieuw af

Landbouwcommissie schiet 25 procent biologisch opnieuw af

De Landbouwcommissie van het Europees Parlement wees woensdag opnieuw de eis van 25 procent biologische landbouw af. Eurocommissaris Stella Kyriakides van Gezondheid en Voedselveiligheid zegt dat de invoering van de voedselstrategie uit de boer-tot-bordstrategie weliswaar ‘op pauze’ staat, maar niet van de baan is..

Voor EU-landen als Oostenrijk is het halen van 25 procent voor biologische landbouw geen probleem. Gemiddeld moet dat percentage binnen de hele EU ongeveer verdrievoudigen om het doel van de Europese Commissie te bereiken. Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski liet al eerder weten dat hij bij zijn beoordeling van de nationale GLB-plannen rekening zal houden met de situatie per land en niet per se vasthoudt aan die 25 procent.

Vraag moet leidend zijn

De Nederlandse Europarlementariërs Bert-Jan Ruissen (SGP) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) benadrukten dat ‘de vraag’ naar biologische producten leidend moet zijn voor de omvang van het productieareaal biologisch. Ook vinden ze dat er onderzoek moet komen naar de gevolgen van de plannen voor het aandeel van biologisch. ‘Goed dat er wat realisme doordringt, de overheid moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten’, zei Ruissen.

Het Europees Parlement stemde vorig jaar al met de Green Deal, de voedselstrategie en het GLB-landbouwbeleid in. Dat gebeurde op sommige onderdelen tot onvrede van leden van de Landbouwcommissie. Die heeft daarom besloten een eigen rapport te laten opstellen door de Oostenrijkse Europarlementariër Simone Schmiedtbauer (EVP). Zij heeft in haar nu goedgekeurde rapport geen verplichting van 25 procent opgenomen. Het komt in mei in stemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement.