Kennismaking bestuur | Jos Mans

Kennismaking bestuur | Jos Mans

In deze nieuwsbrief mag ik me aan u voorstellen als bestuurslid van Biologisch Limburg. Ik ben Jos Mans uit Tungelroy, gemeente Weert. Ik ben getrouwd met Gerry en trotse vader van twee zonen van 25 en 23 jaar. Samen met mijn vrouw heb ik sinds 1989 een scharrelkippenbedrijf.

Nadat ik in 2007 een aantal bestuursfuncties beëindigde, zochten Gerry en ik een nieuwe uitdaging. Alsof het voorzien was, kwam op dat moment de boerderij van de buurman te koop. Deze kans grepen we met beide handen aan. De boerderij Ingelshof is nu een luxe zorgboerderij annex groepsaccommodatie. Met daarnaast een landbouwtak die momenteel bestaat uit een mooi koppel Oudhollandse Brandrode runderen.

De ontwikkelingen in de markt vragen om het maken van keuzes voor de toekomst van het pluimveebedrijf. Na sanering van twee oude stallen ligt er nu een aanvraag voor de realisatie van een biologische legkippenstal, die dan onderdeel wordt van Ingelshof. Vooruitlopend hierop hebben we de aanliggende gronden van Ingelshof al omgezet naar biologisch en onze Brandrode Runderen zitten nu in het jaar van omschakeling. Begin volgend jaar mogen we ons dan biologisch noemen.

Onze voorzitter John Janssen benaderde me ruim een jaar geleden om deel te nemen in een werkgroep biologische landbouw. Hoewel ik altijd wel geïnteresseerd ben in de biologische landbouw (familie was betrokken bij Warmonderhof in Dronten), is me in die werkgroep nog meer duidelijk geworden dat hier mooie kansen liggen voor de landbouw. Voorwaarde is wel dat je open staat voor deze vorm van landbouw en het gedachtegoed onderschrijft.

Voor mij is het nog wel even zoeken hoe om te gaan met mijn biologische landbouwtak. Ik heb in ieder geval ervaren dat kennis van bodemleven cruciaal is. Maar de afzet van biologische producten is nog zeker zo belangrijk. In beide gevallen is de Vereniging Biologisch Limburg een aanwinst voor ondernemers, die nadenken over de toekomst en overwegen om ook op de biologische toer te gaan. De recente masterclasses bewijzen dat.

Ik draag gaarne mijn steentje bij aan het opbouwen van een sterke biologische sector in Limburg. U bent van harte welkom om deel te nemen.

Jos Mans