Terugblik | Oriëntatiecursus biologische vleesveehouderij

Terugblik | Oriëntatiecursus biologische vleesveehouderij

De derde bijeenkomst van de oriëntatiecursus biologische vleesveehouderij vond plaats op maandag 11 maart in het Landbouwhuis in Roermond. De bijeenkomst werd goed bezocht. De onderwerpen afzet en nieuwe verdienmodellen stonden centraal.

Afzet en nieuwe verdienmodellen

Jos Groothedde en Jan Broenink vertelden over Natuurboeren met hart voor biodiversiteit, de regionale keten die zij hebben opgezet. Met dit verhaal als inspiratie praatten de aanwezigen, onder leiding van Maria van Boxtel van Land & Co, verder over nieuwe verdienmodellen en de afzet van Limburgs (biologisch) rundvlees. De wensen en ideeën van (biologische) vleesveehouders, die tijdens de bijeenkomst zijn opgehaald, gaan gebruikt worden voor een verdere verkenning van de mogelijkheden voor de afzet van Limburgs rundvlees.

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 20 mei 2019. Deze bijeenkomst gaat over bedrijfseconomie biologisch vleesvee met Kees Water van Ekopart Advies. Meer informatie over deze bijeenkomst, waaronder de locatie, leest in binnenkort in onze nieuwsbrief.

Presentaties

Bekijk de presentaties van de oriëntatiecursus biologische vleesveehouderij hier:

Wilt u meer weten over de oriëntatiecursus biologische vleesveehouderij? Neem dan contact op met info@biologischlimburg.com.