Nieuw | Bericht van de voorzitter

Nieuw | Bericht van de voorzitter

Om jullie zo goed mogelijk bekend te maken met onze organisatie en het reilen en zeilen, starten we met een nieuw onderdeel in deze nieuwsbrief: nieuws van het bestuur. De aftrap wordt gegeven door onze voorzitter John Janssen:

Zoals jullie al in de diverse media hebben vernomen, is op 12 november jongstleden de oprichtingsakte van onze vereniging ondertekend bij de notaris. Toen ik op weg was naar de notaris, die voor deze bijzondere gebeurtenis kantoor hield in het Landbouwhuis te Roermond , kwam ik langs het paleis (de woning) van de nieuwe Limburgse bisschop, deken Smeets. De nieuwe bisschop was toen net samen met een paar andere mensen druk doende om alvast de eerste spullen naar zijn nieuwe woning te brengen. Toen kwam bij mij de gedachte naar boven: dit is wel een heel bijzondere dag voor Limburg. De nieuwe bisschop begint aan zijn nieuwe opdracht voor onze provincie en zal samen met de dekens, priesters en natuurlijk zijn gelovigen invulling gaan geven aan de plaats van de katholieke kerk in Limburg en daarbuiten. En wij als bio-boeren Limburg gaan ook officieel van start.

Wij, als vereniging BioLogisch Limburg, hebben geen zwaar opgetuigd instituut zoals de katholieke kerk met paus, kardinale, bisschoppen, priesters etc. Onze vereniging heeft in dit proces steun gehad – en nog steeds – van de Provincie Limburg, de LLTB en Arvalis. Partijen die ons zowel in financiële als inhoudelijke en facilitaire zin gesteund hebben om te komen waar we nu zijn. Maar nu moeten wij ook samen gaan werken om onze plaats duidelijk neer te zetten en verder uit te bouwen.

Belangrijk is het mijn inziens om op de eerste plaats onze interne samenwerking te intensiveren en te optimaliseren. Daar kunnen we samen, en ieder met zijn bedrijf, de vruchten van plukken. Dit is immers ook de primaire reden dat we samen besloten hebben een eigen vereniging in het leven te roepen waarbij we drie belangrijke doelstellingen nastreven, te weten:

Belangenbehartiging voor de leden. Werken aan het versterken/optimaliseren van de afzet van de producten van de aangesloten leden, waarbij ook onderzocht wordt of er nieuwe/betere verdienmodellen zijn. En last but not least, het aanbieden van kennis ten behoeve van de leden, zowel voor het collectief als voor de individuele ondernemer.

Ook is het belangrijk om naar buiten te treden. Vertellen wat biologische landbouw is, en wat het kan betekenen voor de nog gangbaar werkende collega’s. Vertellen wat biologische landbouw kan betekenen in het kringloopdenken van onze sector en welke verdiensten wij al binnen hebben gehaald als er gesproken wordt over duurzame ontwikkelingen binnen de agrarische sector, de samenleving en ons direct en indirect leefmilieu. Wij hebben iets te vertellen! Want wij hebben immers al nagedacht over onze manier van verantwoord werken en produceren in relatie met omgeving, plant, dier, milieu en klimaat.

Maar wij kunnen onze boodschap alleen maar uitdragen als we dit met zijn allen gaan doen. Samen in gesprek gaan, samen optrekken en samen uitdragen waar we voor staan en wat onze missie is!

Ik wil jullie uitnodigen om in gesprek te gaan met jullie bestuur, samen de kar te trekken, samen de schouders eronder te zetten, want samen zijn we sterker.
Daarom, beste collega’s, neem contact op met mij of jullie regiobestuurder en voed ons met informatie, stel ons vragen, doe suggesties of geef kritiek en feedback. Zo kunnen we onderwerpen, klein of groot, oppakken en samen verder uitwerken en waar zo nodig werken aan een oplossing. En één ding weet ik zeker; je bent nooit de enige met een bepaalde vraag of idee. Er zijn altijd meer collega’s die hetzelfde idee of dezelfde droom hebben. En als we deze vragen en ideeën met ekaar gaan delen, dan kunnen we samen meer bereiken.

Ik wil met een cliché, maar wel met kern van waarheid afsluiten:

Alleen gaat sneller, maar samen kom je verder !

John Janssen – voorzitter – overhekerhof@hetnet.nl – 06-22563469
Jac Verbeek – Penningmeester – jac@bioverbeek.nl – 06-51418748
Frans Blezer – Secretaris – carlaenfrans@msn.com – 06-42459881
Guido Frijns – regihoeve@hetnet.nl – 06-22560971
Jos Mans – mans.weert@gmail.com – 06-53796291
John Stemkens – jstem@ziggo.nl – 06-30343294
Ellen Mertens – mtspeetersmertensbio@hetnet.nl – 06-20636728
Fred Willemssen – info@puur-origine.nl – 06-52382857
Johan Tielen – bio.brothers@fossaeugenia.com – 06-29062549