Oprichting Vereniging BioLogisch Limburg

Oprichting Vereniging BioLogisch Limburg

Op maandag 12 november werd officieel de Vereniging BioLogisch Limburg opgericht. De vereniging timmert al enige tijd aan de weg met als doel de biologische land- en tuinbouw in Limburg te stimuleren en professionaliseren. Hiervoor vinden er verschillende activiteiten plaatst op het gebied van afzet, kennis en belangenbehartiging.

Achtergrond
De consument hecht steeds meer waarde aan de afkomst van haar producten en vindt het belangrijk dat deze producten op een duurzame manier worden geproduceerd. De verwachting is dat deze trend zich door gaat zetten, wat kansen biedt voor de biologische landbouw. Toch is het areaal biologische landbouw evenals het aantal biologische bedrijven in Limburg veel lager dan in de rest van Nederland. Hoog tijd dus om de biologische landbouw in Limburg een impuls te geven, dacht Provincie Limburg.
De Provincie kende daarom een POP3 subsidie toe aan Wageningen Universiteit, Vereniging BioLogisch Limburg i.o., Arvalis en Land&Co. Deze subsidie wordt ingezet om de biologische sector in Limburg te stimuleren en professionaliseren. Om dit alles te coördineren is de Vereniging BioLogisch Limburg op maandag 12 november officieel opgericht.

Activiteiten
De activiteiten die uitgevoerd worden, zijn gestoeld op drie verschillende poten: afzet, kennis en belangenbehartiging. De afzetorganisatie werkt aan het vergroten van de afzet van de biologische producten. Zij gaat actief aan de slag met het vergroten van de afzet binnen de retail.

Het kenniscentrum wordt de kennisorganisatie voor het verduurzamen van zowel de gangbare als de biologische sector. Kerntaak is het vergroten en delen van kennis over de biologische bedrijfsvoering onder zowel biologische als gangbare landbouwers. Dit wordt onder andere gedaan door het begeleiden van bedrijven die willen omschakelen. Daarnaast jaagt zij ontwikkelingen aan op het gebied van innovaties en nieuwe teelten.

Ook maakt een ‘bodemacademie’ onderdeel uit van het kenniscentrum waar biologische en gangbare ondernemers terecht kunnen met vragen over de kwaliteit van de bodem, bewerkingsmethoden, voorkomen en bestrijden van ziektes en plagen en hieraan gekoppeld de gewaskeuze.

De belangenbehartiging binnen de organisatie zorgt voor het verenigen van de bestaande biologische ondernemers tot een producentenvereniging. De primaire taak van deze organisatie is het oppakken van de collectieve belangenbehartiging voor de biologische sector in Limburg. De producentenvereniging vertegenwoordigt de biologische sector in het Biohuis.

De afgelopen maanden hebben de eerste oriëntatiebijeenkomsten plaats gevonden die gangbare agrariërs met ambities om de overstap te maken naar biologisch, helpen bij het maken van de juiste keuze. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht wat nog maar eens aantoont dat biologische landbouw aan interesse wint en de geïnitieerde activiteiten van de Vereniging effect hebben.