Nieuws | 17 procent groei van Duitse bio-markt

Nieuws | 17 procent groei van Duitse bio-markt

Ook in Duitsland waren vorig jaar veel dingen anders. De pandemie heeft veel van het dagelijks leven beïnvloed – zo ook onze omgang met levensmiddelen. In 2020 hebben Duitse consumenten bewuster en doelgerichter inkopen gedaan. Daarbij hechtten ze meer waarde aan regionaliteit en biologische productie. Vooral bij de aankoop van vlees kozen de consumenten in sterkere mate dan voorheen voor bio-producten. Dit blijkt uit de actuele cijfers uit de bio-barometer die in opdracht van het Duitse ministerie van Landbouw en Voeding (BMEL) werd opgesteld. Landbouwminister Julia Klöckner presenteerde onlangs de resultaten.

De resultaten van het onderzoek bevestigen de lange termijn groeitrend van de bio-markt:

  • 37 procent van de ondervraagden gaf aan regelmatig bio-producten te kopen;
  • Bijna 90 procent gaf aan toekomstig tenminste regelmatig bio-varianten te willen kopen;
  • Bij bio-eieren steeg het aantal ondervraagden dat aangaf deze producten ‘uitsluitend’ of ‘vaak’ te kopen naar 74 procent – in 2019 ging het nog om 66 procent;
  • Bij biologisch vlees en biologische vleeswaren gaf 50 procent van de ondervraagden aan dit op zijn minst vaak te kopen – in 2019 lag dit percentage nog op 42 procent;
  • Voor de aankoop van bio-levensmiddelen zijn nog steeds de supermarkten bepalend: negen van de tien ondervraagden kochten hier hun bio-producten, gevolgd door discounters (68 procent).

Landbouwminister Julia Klöckner: ‘Gelegenheidskopers zijn gewoontekopers geworden en ook in z’n totaliteit kopen steeds meer consumenten bio-producten. Volgens de eerste schattingen zou de omzet met bio-levensmiddelen in 2020 op meer dan 14 miljard euro hebben gelegen. Dat zou een stijging van 17 procent betekenen ten opzichte van het voorgaande jaar. De branche heeft tijdens de pandemie nogmaals een duwtje in de rug gekregen. Dat heeft – naast onze veelvuldige bevordering van de biologische landbouw – zeker ook met het feit te maken dat er hier in Duitsland een betrouwbaar overheidskeurmerk bestaat: ons ‘Bio-Siegel’.’

Voor de uniforme markering van bio-producten dient in Duitsland vooral het door het ministerie van Landbouw ontwikkelde ‘Bio-Siegel’, dat dit jaar haar twintigjarig jubileum viert. Sinds haar introductie in september 2001 is het aantal geregistreerde producten continue gestegen: momenteel gaat het om bijna 90.000 producten van meer dan 6.000 bedrijven. Daaronder vallen vooral levensmiddelen, maar ook sierplanten en zaaigoed. Het gebruik van het keurmerk is daarbij niet verplicht, maar wel de criteria die nageleefd moeten worden en ook worden gecontroleerd.

Klöckner: ‘Het Bio-Siegel toont welk enorm hefboomeffect een dergelijk overheidskeurmerk kan hebben: het marktaandeel van bio-producten stijgt sinds jaren, de consumenten zien het keurmerk als geloofwaardig en hebben er vertrouwen in. Voor steeds meer telers is het keurmerk een sterke prikkel om over te stappen op biologische teelt – daarbij ondersteunen we ze op allerlei manieren. Het Bio-Siegel is tot een merk geworden. Het is zo aantrekkelijk omdat het laat zien welke producten de wettelijke minimumstandaard overtreffen. Dat maakt het ons ook mogelijk om de bedrijven te ondersteunen. Op dezelfde weg willen we met ons dierenwelzijnskeurmerk snel voor meer dierenwelzijn in de stallen zorgen.’

Duidelijk is echter ook, aldus de minister, dat een goede samenwerking en een convergentie van de teeltwijzen belangrijk is. Er is een soort ‘hybridelandbouw’ nodig: de biologische landbouw moet productiever worden en de conventionele teeltwijze bronbesparender en beter voor het dierenwelzijn en daarbij tegelijkertijd productief blijven.

Achtergrond – bio-barometer

De bio-barometer wordt sinds 2002 regelmatig uitgevoerd in opdracht van het Duitse ministerie van Landbouw en Voeding en is een vast bestanddeel van het Duitse programma voor biologische landbouw en andere vormen van duurzame landbouw. Het is een representatieve telefonische enquête over de consumptie van biologische levensmiddelen. Het actuele onderzoek werd door Infas uitgevoerd van eind juli tot eind augustus 2020. Voor de resultaten werden in totaal 1.011 interviews geanalyseerd. De bio-barometer 2020 is hier te vinden.

Kijk voor meer informatie over de Duitse bio-markt en de ondersteuning die Duitse biologische ondernemers kunnen krijgen, op de website van Biojournaal.

Bron: Biojournaal (19 januari 2021)