Nieuws | Eggen bij Maatschap Frijns

Nieuws | Eggen bij Maatschap Frijns

Enkele weken geleden bracht een afvaardiging van de provincie Limburg, Waterschap Limburg, LLTB en BioLogisch Limburg een ‘controlebezoek’ aan Maatschap Frijns in Reijmerstok. In het kader van de regeling ondiep ploegen mocht biologisch ondernemer Guido Frijns eenmalig maximaal 12 centimeter diep ploegen in de bewerkingscyclus van niet-kerende grondbewerking. Het ploegwerk op het perceel in Reijmerstok liet zien dat ploegen op een diepte van 12 centimeter goed te doen is. Over dit ‘controlebezoek’ verscheen dit nieuwsbericht.

In de tussentijd hebben de werkzaamheden van Maatschap Frijns natuurlijk niet stilgelegen. Inmiddels is op het geploegde perceel zomergerst voor biologisch bier van Gulpener ingezaaid. In deze video kunt u zien hoe Frijns de pas ingezaaide zomergerst aan het eggen is.