Nieuws | ‘Natuurgebieden zijn beter af met biologische melkveebedrijven als buur’

Nieuws | ‘Natuurgebieden zijn beter af met biologische melkveebedrijven als buur’

Internationaal beschermde Natura2000-gebieden kunnen erop vooruit gaan als vlakbij gelegen melkveehouderijen omschakelen naar biologisch. Dat blijkt uit een korte studie van de Wageningen Universiteit in opdracht van Biohuis, de vereniging van biologische boeren en tuinders. De studie is relevant, omdat het kabinet deze natuurgebieden beter moet beschermen.

Zo is de uitstoot van ammoniak van een grotere biologische stal 22 procent lager dan die van een gangbare stal. Ammoniak is een vorm van stikstof dat de natuur schaadt. Biologische koeien krijgen minder krachtvoer en lopen vaker in wei, wat hun uitstoot vermindert. Voor biologische boeren is bovendien kunstmest taboe. Per saldo is de uitstoot van een biologische melkveehouderij zo’n 70 procent lager. Biologisch is dus, heel logisch, een deel van de oplossing van het stikstofprobleem, constateert voorzitter IJsbrand Snoeij van Biohuis. Beleidsmakers moeten biologische boeren dan ook de ruimte geven, vindt hij.

De markt voor biologisch is klein

WUR-Onderzoeker Gerard Mighels wijst wel op de beperkte opzet van de studie: 34 biologische bedrijven. Mighels: ‘Het zou goed zijn als van meer biologische bedrijven data over milieuprestaties beschikbaar komen.’ Voorwaarde is verder dat de vraag naar biologische zuivel groeit, want die markt is nu nog te klein. Mighels: ‘Dan is het mogelijk een melkprijs te realiseren die in verhouding staat tot de kostprijs.’ De biologische sector erkent dit probleem en vindt dat de overheid de vraag naar biologische zuivel moet stimuleren. Op dit moment heeft drie procent van de melkveebedrijven een biologisch keurmerk.

Gangbare varkens- en pluimveehouderijen vlakbij natuurgebieden laten omschakelen naar biologisch levert nauwelijks milieuvoordeel op, blijkt uit het onderzoek. De ammoniakemissie is mogelijk zelfs hoger dan bij gangbare kippen en varkensstallen, omdat biologische kippen en varkens vanwege het dierenwelzijn veel buiten lopen, wat bijvoorbeeld mestverwerking moeilijk maakt. Belangenorganisatie Biohuis tekent hierbij aan dat voor deze twee sectoren nog aanvullend onderzoek nodig is.

Bron: Trouw (6 mei 2021)