Nieuws | Ondiep ploegen mag, mits aangemeld

Nieuws | Ondiep ploegen mag, mits aangemeld

Agrariërs zijn volop in de weer met hun voorjaarsgrondbewerking. Zo ook in Zuid-Limburg. Voor ondernemers in het zuiden dient de grondbewerking een niet-kerende grondbewerking te zijn, zoals de erosieregels voorschrijven. Voor het onderwerken van de groenbemester is er een uitzondering mogelijk. Hiervoor mag ondiep (12 centimeter) geploegd worden, mits dit vooraf is aangemeld.

Bert Merx is één van de agrariërs die een aantal percelen ondiep ploegt. Dat doet hij met een traditionele ploeg met ondergronders, waarvan hij het steunwiel heeft aangepast. Er zijn ook collega’s of loonwerkers die een eco-ploeg gebruiken. Merx: ‘Welke ploeg je ook gebruikt, je moet goed opletten dat je niet te diep ploegt, 12 centimeter is echt ondiep. Bijkomend voordeel is dat de groenbemester niet met glyfosaat hoeft te worden doodgespoten. Na het ploegen hou je mooi zwart land over om een zaaibed te maken.’

Oorsprong bij biologisch

De wens om ondiep te ploegen is ontstaan bij biologische telers die meerdere niet-kerende grondbewerkingen moesten uitvoeren om de groenbemester onder te werken. Nu lukt dat met één grondbewerking. Inmiddels passen dus ook niet-biologische agrariërs dit toe en spelen loonwerkers hier op in. Ondiep ploegen is overigens alleen toegestaan als de rest van de grondbewerkingen op het perceel niet-kerend gebeuren. Dat er de nodige voorwaarden en regels verbonden zijn aan het ondiep ploegen heeft te maken met het risico op erosie- en wateroverlast.

De kwetsbaarheid van het Zuid-Limburgse Heuvelland stelt extra eisen aan de grondbewerking. In de meeste gevallen is het daarom verplicht een bodembedekker of groenbemester te telen en het organisch materiaal moet zoveel mogelijk bovenin de grond blijven. Waterschap Limburg en Provincie Limburg zien er op toe dat het ondiep ploegen volgens de regels verloopt. Na afloop van de voorjaarswerkzaamheden wordt de werkwijze geëvalueerd: lukt het overal om ondiep te ploegen, wat ging er goed en wat kan er beter.