Terugblik | Bedrijfsbezoek Provinciale Staten

Terugblik | Bedrijfsbezoek Provinciale Staten

De leden van de Provinciale Staten van de provincie Limburg hebben enkele weken geleden een brief van BioLogisch Limburg ontvangen, waarin ze werden uitgenodigd eens een kijkje te komen nemen op een Limburgs biologisch bedrijf en het gesprek aan te gaan over onder meer biologische bedrijfsvoering en kringlooplandbouw. De Provinciale Statenleden hebben hier in grote getalen op gereageerd.

Het eerste bezoek vond plaats op zaterdag 7 maart. Diverse Limburgse Provinciale Statenleden en raadsleden van GroenLinks waren deze dag te gast bij Zorgboerderij en biologisch melkgeitenbedrijf Ravenbosch in Hulsberg. Zij werden hier ontvangen door voorzitter John Janssen en LLTB-hoofdbestuurslid Susanne Görtz.

Maurice en Clemence Dezaire gaven allereerst een uitgebreide rondleiding door hun bedrijf. Daarna gingen de aanwezigen met elkaar het gesprek aan over de toekomst van de (biologische) land- en tuinbouw in Limburg. Het provinciaal beleidskader ‘Koers naar de toekomst’ stond daarbij centraal. ‘Het was naar mijn mening een goed en boeiend gesprek, waarin we niet zozeer met elkaar in discussie gingen, maar juist een open dialoog voerden’, vertelt John Janssen.

Ook met verschillende andere partijen stonden de afgelopen weken bedrijfsbezoeken gepland. Vanwege het coronavirus konden deze bezoeken helaas niet doorgaan. Binnenkort wordt gezocht naar nieuwe datums waarop de bedrijfsbezoeken alsnog kunnen plaatsvinden.